סמוטריץ' במסר לנתניהו

ח"כ בצלאל סמוטריץ שיגר מכתב לנתניהו שבו דרש לשמר את הסטטוס קוו בנושא השבת ורמז כי אי עמידה בהסכמים תפגע בקואליציה.

חיים לב , ז' בטבת תשע"ז

הבית היהודי
הבית היהודי
צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

לאחר מכתבם של הנציגים החרדים לנתניהו סביב סוגיית שמירת השבת במרכולים בתל אביב, שיגר ח"כ בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי) מכתב לראש הממשלה שבו הוא דורש לקיים את ההסכם הקואליציוני בין הבית היהודי לליכוד שבו מתחייבת הממשלה לשמר את הסטטוס קוו.

"בהמשך למכתבם של השרים דרעי וליצמן וח"כ גפני ולגבי האמירות הנכונות שנכתבו בו באשר לחשיבותה של השבת במדינה היהודית הן בהיבט היהודי והן בהיבט הסוציאלי, אבקש להוסיף מספר נקודות", כותב סמוטריץ'.

לדבריו, על הממשלה לקבל החלטה הדוחה את המלצות וועדת המנכ"לים. "קבלת החלטה בממשלה אשר דוחה את המלצות וועדת המנכ"לים ושוללת את חוק העזר לתל אביב יפו, מלבד היותה תואמת את הסטטוס קוו ומלבד היותה "מתחייבת מתוך ההכרה בחשיבות של השבת ומניעת פגיעה בגדריה" (כלשון המכתב האמור), הינה מתחייבת מההסכמים הקואליציוניים שעל בסיסם הוקמה הממשלה הנוכחית", כותב סמוטריץ'.

"סעיף 42 בהסכם הקואליציוני שנחתם בין סיעת הליכוד לסיעת הבית היהודי קובע כי: יישמר הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה כפי - שהיה מקובל זה עשרות שנים בישראל. סעיף 44 להסכם האמור קובע כי: הממשלה תפעל לכיבוד השבת ומועדי ישראל ולא תאפשר אפליית עובד לרעה בשל היותו שומר שבת וחג".

את מכתבו הוא חותם בבקשה "להצטרף לדרישתם של כותבי המכתב הנ"ל ולבקש מכב', בכדי לשמור על שלמותה של הקואליציה, כי הממשלה תקבל בישיבתה הקרובה החלטה לפיה אין היא מאשרת את חוק העזר וכי בכוונתה לפעול לאכיפת החוק בתל אביב ובכל מקום אחר במדינת ישראל, כמתחייב מההסכמים הקואליציוניים".

גם עמיתו לסיעה השר אורי אריאל התראיין ב'גלי צה"ל' והבהיר כי שמירת השבת במרחב הציבורי הוא חלק מהסטטוס קוו והבית היהודי תילחם על שמירתו.

בסביבת השר דרעי נטען לפני יומיים, כי יו"ר הבית היהודי השר בנט סירב לחתום על המכתב לראש הממשלה הדורש קבלת החלטת ממשלה שתעגן את שמירת השבת בפרהסיה הציבורית בתל אביב.