הצעה:פטור מדמי ביטוח לאומי עד גיל 19

הצעת החוק קובעת להשוות את תנאי בני הישיבות לתלמידי החינוך הממלכתי הזכאים לפטור עד הגיעם לגיל 19 שנים או עד סוף כיתה י"ב.

חיים לב , י' בטבת תשע"ז

אילוסטרציה
אילוסטרציה
פלאש 90

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (ש"ס) הגיש הצעת חוק לפיה בחור ישיבה יהא זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עד גיל 19.

הצעת החוק קובעת להשוות את תנאי בני הישיבות לתלמידי החינוך הממלכתי. "כיום, תלמיד הלומד בחינוך על יסודי בחינוך הממלכתי זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי וזאת עד הגיעו לגיל 19 שנים או עד סוף כיתה י"ב, אך באופן שערורייתי תלמידי הישיבות משלמים את דמי הביטוח לאומי מיד בהגיעם לגיל 18", טוען מלכיאלי.

בדברי ההסבר להצעה נאמר כי "לשון החוק כמו גם כוונת המחוקק ברורה ופשוטה, כל תלמיד באשר הוא במוסד חינוכי על יסודי, העומד בדרישות החוק וטרם מלאו לו 19 שנים, יהא פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, ללא פרשנויות. מאחר והמדינה מכירה בזרם חינוך בו לומד התלמיד, מגבה אותו תומכת בו וממנת אותו, כמו גם שהרציונל בבסיס התקנה תקף לגביהם, אין הסבר לחיוב מוטעה זה מלבד אפליה לשמה. הצעת חוק זו באה לתקן עיוות זה ולהביא לידי ביטוי את דברי החוק וכוונת המחוקק, ולהסיר אפליה לא עניינית זו ע"י תשובות לקוניות ושרירותיות", מסיימת ההצעה".

בסביבת מלכיאלי טוענים כי כבר בשבוע שעבר שלח הח"כ מכתב לפרופ' שלמה מור יוסף מנכ"ל הביטוח הלאומי בו דרש כי תתוקן אפליית בני הישיבות, משנענה בתשובות לקוניות אשר אין בהן בשורה של ממש, פנה לתיקון החקיקה בדרך הראשית.