תגובה למגיבי 'עלילות תימן'

מה שכתבתי הוא שכל ועדות החקירה לא מצאו עדות שקשר כזה אכן היה, ולפיכך נגולה אבן מלבי. הרב ישראל רוזן מגיב למגיבים.

הרב ישראל רוזן , י"ג בטבת תשע"ז

הרב ישראל רוזן
הרב ישראל רוזן
צילום: אלירן אהרון

בשבוע שעבר התפרסמה באתר ערוץ 7 עמדתי בקשר ל'עלילות תימן' בעקבות חשיפת 200 המסמכים שהפיקו ועדות החקירה שעסקו בנושא במרוצת השנים.

קבלתי מאות תגובות, רובן נזעמות בטוקבקים, בדוא"ל ובמסרונים. מיעוטם טרחו להתווכח ולהסביר את זעמם, רובם שפכו קיתונות של רותחין וחלקם שירבבו מילות גנאי, וכולם – המגיבים – כנראה לא טרחו לקרוא כראוי את דבריי.

אני מוצא חובה לעצמי להבהיר את דבריי, מעבר למה שציינתי בגוף המאמר את הבנתי המלאה לכעס-אין-אונים של הורים שכולים ואת מרירותם הנוקבת עד תהומות הנפש.

ובכן, לא כתבתי שלא נעלמו ילדים. להיפך, ציינתי כי כאלף נעלמו; לא כתבתי שלא נקברו ילדים מבלי למסור דבר למשפחה. להיפך, הבעתי בקורת חריפה על רשלנות פקידותית שלא טרחה לאתר, למרות קשיי הקליטה והמגורים; לא כתבתי שלא נמסרו ילדים לאימוץ. להיפך, ציינתי כי אפשרות זו קיימת, אך בודאי לא היתה המונית (בשל הבחנה בכהות העור) ובשל צורך בשיתוף פעולה של שותפי-סוד רבים מאד.

התייחסתי אך ורק לטענת ה'פשע מימסדי מאורגן' שמטיחים ה'מעלילים', שזה היה חששי הגדול והחרדתי. וגם בקשר לכך לא כתבתי שהתברר עם חשיפת המסמכים שלא היה 'פשע מאורגן', למסירת ילדים לאימוץ או 'לחינוכם מחדש'.

מה שכתבתי הוא שכל ועדות החקירה לא מצאו עדות שקשר כזה אכן היה, ולפיכך נגולה אבן מלבי. והנה ציטוט מרכזי מדבריי הקודמים: "עד אלו הימים שתקתי, כמו כולנו, מתוך חשש שמא ועדות החקירה אכן עלו על עקבות הפושעים, וחסיון חומר החקירות מרמז על כך. והנה עתה, לשמחתי, נסו הצללים! לא נמצאה עדות לשום התארגנות חטיפתית או מערך לאימוץ מתחסד". באחת, מי שמצא מקום להתנפל עלי שוגה בהבנת הנקרא...