בשבע מהדורה דיגיטלית

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

מאמרים שקובצו לכרך ה-9 של 'מסורה ליוסף', כולם נעים סביב ל-2 צירים: הרמב"ם ואחד מגדולי תלמידיו, הרב קאפח.

הרב יואל קטן , י"ד בטבת תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

מָסוֹרָה לְיוֹסֵף.

כתב עת העוסק במורשתו של הגאון ר' יוסף קאפח נע"ג.

כרך ט.

עורך: יוסף פרחי.

נתניה,

מכון מש"ה,

תשע"ו. 533 עמ'

(09-8842313)

כמה דוגמיות מהספר: פרופ' שלוסברג מאריך בתרומתו של הרב קאפח למדעי היהדות בעזרת תרגומיו לכתבי הרמב"ם וראשונים אחרים, כתבי היד שפרסם, המהדורות החדשות של כתבי קדמונים שהוציא לאור ועוד; הרב טוב צדוק מתאר מסיבת שבעת ימי המשתה במחיצתו של הרב קאפח על פי מנהגי תימן הישנים; מוצג בירור שנערך על היתר אכילת חגבים לבני אשכנז לדעת הרב קאפח וכמה רבנים אחרים (אמנם רוב הרבנים אוסרים); מוסבר מדוע ציווה הרב קאפח שלמצבתו יהיה מבנה של משולש מוארך (כמין מנסרה); אחד מתלמידי הרב טל, ראש ישיבת 'תורת החיים' ביד בנימין, מתאר את היסודות ממשנת הרב קאפח שטבועים במשנתו ההלכתית של רבו; וזה רק מה שעלה על קצה המזלג.

*****

משפטי הרב קוק.

הגיגים, מחשבות, תובנות.

ליקט וביאר: אסף פאסי.

תל אביב,

ידיעות אחרונות וספרי חמד ו'פאסי.קראוס',

תשע"ו. 111 עמ'

(info@ybook.co.il)

תורתו של הרב קוק לא מפסיקה להניב פירות חדשים ומקוריים. אסף פאסי מעתניאל, בעבר ר"מ בישיבה תיכונית ועתה מנהל חברת מדיה דיגיטלית, ראה מאז ומתמיד במרשתת כלי אדיר שבשימוש מושכל בו יכול להוסיף תורה וחוכמה להמונים, ובמקביל מצא בכתבי הראי"ה מקור בלתי נדלה לכל רעיון והיגד חיובי וחכם. הוא צירף את אלו ופתח דף פייסבוק שבו הציג דברים מאת הראי"ה באופן חדשני וקליט, ובהמשך ערך את הספר הזה, שבו שישה פרקים העוסקים באומץ, תיקון, אהבה, חופש, אמונה ורצון.

בכל עמוד משפט מדברי מרן הרב עם הסבר ולצדם תמונת נוף, טבע, בני אדם או כלים במצבים שונים, מעוררי מחשבה. כך לדברי הראי"ה ש"חסרון החפץ (הרצון) הוא מונע גדול יותר מחסרון היכולת" וכו' מצורף הסבר על חשיבות הרצון הפנימי הטוב של האדם, כשבעמוד הימני מוצג צילום של ילד שכאילו מתרומם באוויר בעזרת בלונים.

*****

שליח ציבור השלם.

אוצר דינים ומנהגים הנוגעים לש"ץ לכל ימות השנה, למנהגי כל העדות.

מקורות וביאורים מגדולי הפוסקים, עיונים ובירורי הלכה ומפתח מפורט.

שאול וידר.

חיפה,

תשע"ו. שנג עמ'

(04-8020030)

ספר גדול בכמות ואיכות, הכולל בי"ח פרקים את כל ההלכות הקשורות לשליח הציבור בבית הכנסת על פי מנהגי העדות השונות, מהשאלה את מי ראוי למנות לש"ץ (41 עמודים!) ועד לדיני ש"ץ במועדים ובימים נוראים. בסוף הספר צורף פרק מ'שבט מוסר' העוסק בחובותיו של שליח הציבור, ופרק נוסף עוסק בתפילה בבית הכנסת כעבודת הקורבנות בבית המקדש. בראש כל עמוד כתובות ההלכות בקיצור, תחתן הערות וביאורים, ומתחת עיונים – הרחבת דברים. העיון הראשון עוסק בתואר ש"ץ מול התואר חזן וההבדלים ביניהם, מהראשונים עד זמננו. מלאכה שלמה.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com