ועדת המים הישראלית-פלסטינית מתחדשת

מתאם פעולות הממשלה בשטחים חתם על הסכם לחידוש פעילות ועדת המים המשותפת לישראל ולרשות הפלסטינית.

קובי פינקלר , י"ז בטבת תשע"ז

חסיין א-שייח' ויואב מרדכי
חסיין א-שייח' ויואב מרדכי
צילום: דוברות מתפ"ש

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יואב (פולי) מרדכי, חתם היום (ראשון) על הסכם לחידוש פעילות ועדת המים המשותפת עם השר לעניינים אזרחיים ברשות הפלסטינית, חסיין א-שייח' ובהשתתפות ראש רשות המים הישראלית, משה גראזי וראש רשות המים הפלסטינית, מאזן ע'נים.

ההסכם נועד לקבוע מסגרת לכינוסה של ועדת המים המשותפת מכוח הסכם הביניים, בין היתר, במטרה לשפר ולחדש תשתיות המים באזור יהודה ושומרון, המהווים הכרח למרקם חיים תקין לאוכלוסיות באזור.

בעקבות ההסכם, תתכנס ועדת המים המשותפת לאחר שלא פעלה באופן סדיר מזה כשש שנים ובה יידונו בכל הקשור לתיאום הפעילות במאגרי המים המשותפים, בשל הצורך בהיערכות לקראת חודשי הקיץ הקרובים, אשר במהלכם הביקוש גובר על יכולת האספקה ונוצר קושי בהזרמת המים.

הוועדה תדון בהקצאת מים נוספת לאזור יהודה שומרון ולרצועת עזה, הגדלת מקורות המים באמצעות קידוחים חדשים, נושאים סביבתיים, תעריפי מים, שימוש במים מושבים בחקלאות וקידום נושאים הידראולוגיים. ההסכם יאפשר הנחת צנרת חדשה לקווי מים, ביוב ומי קולחין באופן מהיר ויעיל.

כמו כן, כתוצאה מההסכם יתאפשר קידום מהיר של מיזמים חדשים, תכנון של קווי מים חדשים כדי להגדיל את קיבולת זרימת המים מאחר והקיימים הגיעו לשיא יכולתם, לצד קידום פרויקטים נוספים בתחום. בתוך כך, בימים אלה פועלים הצדדים לגבש תכנית אסטרטגית בראייה ארוכת טווח עד לשנת 2040, בהתאמה לגידול הצפוי של האוכלוסייה באזור.

כינוס הוועדה יאפשר קידום מהיר של עשרות מיזמים, בין יתר המיזמים שיבחנו בתקופה הקרובה נמצאים גם עשרות מיזמים חדשים הכוללים קווי מים ברחבי יהודה ושומרון.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף מרדכי, אמר כי "החתימה על הסכם המים מוכיחה כי ניתן להגיע להבנות ולהסכמים כאשר דנים בסוגיות באופן ענייני, בילטראלי, נקי משיקולים זרים בנושאי משאבי הטבע וסוגיות תשתיות נוספות המשפיעות על כלל האוכלוסיות. בשנה וחצי האחרונות חתמנו על ארבעה הסכמים: חשמל, מים, דואר ותשתיות דור שלישי בסלולאר, שנועדו לשפר את מרקם החיים לכלל אוכלוסיות באזור".

נציין כי בשנה וחצי האחרונות חתם מרדכי, על ארבעה הסכמים לפתרון סוגיות מרכזיות. הסכמים אלו כוללים את הסכם העקרונות להסדרת משק החשמל והאנרגיה אשר הביא הן לתשלום חוב החשמל כלפי חברת חשמל ישראל וצוותים מקצועיים פועלים על פרטי ההסכם הסופי והן ליצירת משק אנרגיה עצמאי ברשות הפלסטינית, התקנת תשתיות דור שלישי בסלולר והסדרת פעילות רשויות הדואר.