קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

'סיני' הוא כתב עת תורני-מדעי ותיק, החוגג עתה את ראשית השנה הע"ו לקיומו.

הרב יואל קטן , כ"א בטבת תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

סיני.

מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות.

שנת הע"ו, כרך קנ (חוברת א).

עורך: הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ.

ירושלים, מוסד הרב קוק,

תשע"ו. פ עמ'

(02-6526231)

בכל שנה יוצאים לאור שני כרכים, בכל כרך כמה גיליונות ובכל גיליון חמישה-שישה מאמרים. בחוברת זו חמישה מאמרים, ביניהם מחקר רחב על עינוי הדין בהלכה מאת המשפטן הרב ד"ר אברהם וינרוט, מחקר מקיף על הייבום בעדת תימן מאת פרופ' אהרן גימאני בצירוף תעודות חדשות בנושא ועוד.

*****

אסופות.

על אמונה, מוסר וחברה.

אהרן נמדר.

תל אביב, חושן למשפט,

תשע"ז. 336 עמ'

(03-5353776)

הרב פרופ' אהרן נמדר הוא משפטן, כלכלן, איש אקדמיה ואיש ציבור רב פעלים. כבר שנים הוא חולם להוציא לאור מהגיונותיו והגיגיו בנושאי יהדות, מוסר, חברה, אמונה ומדע מתוך רשימות שהצטברו אצלו במהלך השנים, וספר זה הוא הגשמתו.

תשעה פרקים בשלושת שערי הספר, ובהם בסך הכול 922 פיסקאות העוסקות בבריאה ובבורא ובבין אדם לקונו ובבין אדם לחברו, וגם מפתחות מפורטים.

בפסקה מספר 414 בפרק העוסק באהבת ה' מספר המחבר (עמ' 128) על פסק ההלכה של בעלי התוספות לשחוט את הילדים במקרה של התנפלות נוצרית כדי שלא ייחטפו ויהפכו לעובדי עבודה זרה. הוא מתאר מקרים כאלו שאירעו בפועל, וכדי להקל על הרגשת הקורא הוא מצטט את ספר התשבץ (ואינו שו"ת התשב"ץ לרשב"ץ דוראן!) בשם מהר"ם מרוטנבורג רבו, שהנטבחים על קידוש השם אינם סובלים שום כאב במותם.

*** הבהרה בעניין 'מסורה ליוסף' כרך ט ***

כתבתי בשבוע שעבר באהדה על הכרך החדש של 'מסורה ליוסף', קובץ שנתי לכבודו ולזכרו של רבי יוסף קאפח זצ"ל, ובו עשרות מאמרים. לא קראתי לפני הכתיבה את כל הספר עב הכרס הזה. קראתי את הפתיחה וכמה מאמרים ורפרפתי על פני שאר הספר, ועל פי זה כתבתי מה שכתבתי.

בשבת עברתי על מאמרים נוספים בספר, ונחרדתי לראות בעמוד 110, בתוך מאמר מאת הפרופסור לפילוסופיה מנחם קלנר מחיפה שבו הוא מציג את דעתו על הגישה "האוניברסלית" של הרמב"ם ותלמידו הרב קאפח מול הגישה הלאומית-גזענית של הריה"ל ותלמידו הרב אבינר (כדבריו), שדברי רבי יהודה הלוי, מגדולי הראשונים, שעל ספרו הכוזרי אמר הגר"א "עיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו" – "חוצפתם עוצרת נשימה"! כל זה בגלל שריה"ל העז לשים בפי החבר בדבריו למלך הכוזרים שגר צדק שמתגייר חסר לו העניין האלוקי שנמצא בכל יהודי (חלק מהמשפט הנ"ל כתב הפרופסור באנגלית, אולי כדי שהקורא התמים לא ישים לב לחוצפה המופלגת שבדברים).

מיד במוצאי השבת הפניתי את תשומת לב ידידי עורך הספר לתקלה החמורה, והוא הודה שנשמט מעיניו משפט זה, ושאכן הוא אינו ראוי להיכתב. גם דבריו של קלנר כלפי הרב אבינר לאורך המאמר כתובים בחוסר כבוד, אבל לצערנו בסגנון אקדמאי כזה לבנו כבר גס.

הרגשתי חובה לכתוב כאן את הדברים, כדי שח"ו לא ייווצר רושם ש"מדשתקי רבנן" וכו'.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com