לראשונה בישראל: שכונה משותפת

הממשלה אישרה את הקמתה של "שכונת האפשרויות הבלתי מוגבלות", שתשלב יחד בעלי מוגבלויות עם שאינם בעלי מוגבלויות.

חזקי ברוך , כ"ד בטבת תשע"ז

היוזמת. גילה גמליאל
היוזמת. גילה גמליאל
צילום: לשכת השרה גמליאל

הממשלה אישרה היום (ראשון) את יוזמתה של השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל להקמת השכונה הראשונה בישראל אשר תשלב יחד בעלי מוגבלויות עם שאינם בעלי מוגבלויות.

השכונה תהיה משותפת במגורים, בפנאי ובתעסוקה וצפויים להתגורר בה כאלפיים נפש. השכונה תהיה נגישה לכל צרכיהם של בעלי המוגבלויות כבר משלב התכנון ושהמבנים והשירותים בה נגישים לשימוש שווה לכל תושביה, בעלי המוגבלויות ושאינם. בשכונה יוקמו דירות נגישות וחכמות, מרכז תעסוקתי ייעודי לשילוב בעלי המוגבלויות, מרכזי ספורט נגישים, לרבות פארק אתגרי ראשון מסוגו בעולם, מכון לאומי לחקר ולימודי מוגבלות ועוד.

בהחלטת הממשלה, נקבע כי תוקם ועדת היגוי בראשות מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי אשר תפעל להקמת השכונה הלכה למעשה ותבחן את התהליכים הנדרשים לשם כך. יצוין כי, בוועדה ישתתפו גם נציגי משרד רה"מ, אג"ת וחשכ"ל במשרד האוצר, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבינוי והשיכון, משרד המשפטים, משרד החינוך, משרד הפנים, משרד הביטחון, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המוסד לביטוח לאומי ורשות מקרקעי ישראל.

השרה גמליאל יוזמת ההחלטה הסבירה כי "מטרתו של פרויקט חברתי חשוב זה הוא לשלב אנשים ללא מוגבלויות באזורי החיים של אנשים עם מוגבלויות ובכך לאפשר מפגשים שוויוניים ובלתי אמצעיים ביניהם. דבר זה יוביל לשינוי בדעות הקדומות ובסטריאוטיפים הנהוגים כלפי אנשים עם מוגבלויות, ימנע את הדרתם ואפלייתם ויוביל לשילובם המלא בחברה הישראלית".