הדתיים מעדיפים את עיתון ''בשבע''

18.5% מבני הציבור הדתי קוראים ''ידיעות אחרונות'' בכל שבוע. מצבו של "ישראל היום" טוב יותר עם 26.7% קוראים אדוקים.

ערוץ 7 , כ"ד בטבת תשע"ז

'בשבע'
'בשבע'
צילום: מרים צחי

סקר חדש של מכון גיאוקרטוגרפיה בדק אילו עיתונים ועלוני שבת מעדיף הציבור הדתי לקרוא בסופי שבוע.

לשאלה, ''באיזו תדירות אתה נוהג לקרוא בדרך כלל כל אחד מהעיתונים והעלונים הבאים?'', השיבו 38% מהנשאלים כי את עיתון בשבע הם קוראים "בכל שבוע". 13.35% מהם השיבו כי הם קוראים את העיתון "לעיתים קרובות", 24.1% ענו כי הם קוראים "בשבע" לעיתים רחוקות ו-24.1% השיבו כי הם לא קוראים את העיתון אף פעם.

26.9% מקרב הנשאלים השיבו כי הם קוראים "בכל שבוע" את העיתון מקור ראשון, 9.2% ענו כי הם קוראים את העיתון ''לעיתים קרובות'', 20.3% עושים זאת ''לעיתים רחוקות'' ו-43.6 אינם קוראים מקור ראשון אף פעם.

בגזרת עלוני בתי הכנסת ענו הנסקרים והנסקרות כי את עולם קטן קוראים 18.7% מהם בכל שבוע, 15.1% מהדתיים קוראים לעיתים קרובות, 16.9% לעיתים רחוקות ו-49.2% לא קוראים כלל "עולם קטן".

16.7% מהציבור הדתי קוראים ''מצב הרוח'' בכל שבוע, 12.25% לעיתים קרובות, 15.3% לעיתים רחוקות ו55.8% אינם קוראים אף פעם. בנוגע לעלון ''שביעי'' אמרו הנסקרים כי 17.3% מהם קוראים את ''שביעי'' בכל שבוע, 9% לעיתים קרובות, 15.5% לעיתים רחוקות ו-58.2% לא קוראים אף פעם.

באשר לקשר בין העיתונים הארציים והציבור הדתי לאומי, 18.5% מבני הציבור הדתי אמרו כי הם קוראים ''ידיעות אחרונות'' בכל שבוע, 11% קוראים לעיתים קרובות, 23.5% לעיתים רחוקות ו-47% לא קוראים את העיתון אף פעם.

מצבו של ''ישראל היום'' טוב יותר. 26.7% אמרו שהם קוראים אותו בכל שבוע, שיעור דומה קוראים אותו לעיתים קרובות, 24.9% לעיתים רחוקות ו21.7% לא קוראים אותו בכלל.

בשאלה נוספת שהופיעה בסקר של גיאוקרטוגרפיה, נשאלו 502 הנסקרים מקרב הציבור הדתי לסוגיו, עד כמה הם מזדהים או לא עם הקו המערכתי של כל אחד מהעיתונים והעלונים.

19.9% מקוראי "בשבע" מזדהים "מאוד" עם הקו המערכתי של העיתון, 37.6% השיבו שהם ''מזדהים'', 15.1% הגדירו את הזדהותם כ"ככה ככה", 5.4% לא מזדהים ו-4.2% כלל לא מזדהים.

15.5% מקוראי מקור ראשון מזדהים "מאוד" עם קו העיתון, 30.1% השיבו שהם ''מזדהים'', 17.9% "ככה ככה", 6.6% לא מזדהים ו-6.4% לא מזדהים כלל.

הסקר הקיף למעלה מ-500 גברים ונשים בקרב המגזר הדתי לאומי לסוגיו מגיל 18 ומעלה, בסקר טלפוני ייעודי ומעלה. הנסקרים משתייכים למגזר הדתי (דתי - לאומי, דתי - ליברלי וחרדי - לאומי), והם מהווים מדגם מייצג של אוכלוסייה זו במדינת ישראל. הסקר בוצע במהלך השבוע השני של חודש ינואר 2017.