סגן השר:
חזרנו לארץ כדי ליזום ולקחת אחריות

ח"כ מייקל אורן: צריך לעשות מה שטוב לישראל ולא מה שטוב לאירופה. התנחלויות אינן מכשול לשלום.

חזקי ברוך , כ"ז בטבת תשע"ז

חזרנו לארץ כדי ליזום ולקחת אחריות
חזרנו לארץ כדי ליזום ולקחת אחריות