הממשלה אישרה: צוות למאבק בפוליגמיה

הממשלה אישרה את התכנית שהגישה שרת המשפטים שקד למאבק בתופעת ריבוי הנשים. בראש הצוות תעמוד מנכ"לית משרד המשפטים.

חזקי ברוך , ב' בשבט תשע"ז

היוזמת. השרה איילת שקד
היוזמת. השרה איילת שקד
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

הממשלה אישרה היום (ראשון) את תכניתה של שרת המשפטים איילת שקד להקמת צוות שמטרתו תהיה לבנות תוכנית פעולה למיגור תופעת הפוליגמיה.

כחלק מהתכנית אושרו הצעדים הבאים:

הקמת ועדת שרים לעניין התמודדות עם תופעת הפוליגמיה אשר בראשה תעמוד שרת המשפטים ויתר חבריה יהיו: שר החינוך, שר הפנים, השר לביטחון הפנים, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שר הבריאות ושר החקלאות ופיתוח הכפר.

שר החינוך יגבש תוך ארבעה חודשים מתווה שיעסוק בפיתוח חומרי למידה או תוכנית התערבות להתמודדות עם הנושא ולהציגו בפני הצוות הבינמשרדי.

שר העבודה יביא לתכנית עבודה תוך ארבעה חודשים אשר מטרתה יצירת תמריצים לנשים בדואיות לקליטה ולהשתלבותן בשוק התעסוקה.

כן יבחנו תיקוני חקיקה נדרשים בעניין תשלומי מזונות (תיקון לסעיף 17 לחוק הבטחת הכנסה שיסמיך את המוסד לביטוח לאומי לבצע קיזוז מינהלי, במקום הגשת תביעה כנדרש היום, של סכום מזונות, אשר יקבע בחוק, מגימלאותיו של אדם שחייב על פי דין או הסכם לשלם את מזונותיו של אדם אחר, והמוסד שילם גימלה לאותו אחר, או עבורו).

שר הבריאות יביא תכנית להעלאת מודעות לנושא בציבור הרחב בכלל, וכן בקרב משרדי הממשלה ורשויות ציבוריות אחרות. התכנית תתמקד בהעלאת הדימוי העצמי, רכישת דרכי התמודדות עם המבנה המשפחתי הפוליגמי וטיפול בבעיות בריאות הקשורות למבנה המשפחה הפוליגמי.

הצוות יורכב מנציגי משרדי הממשלה הרלוונטים וכן מנציגי רשויות מקומיות רלוונטיות. בראש הצוות תעמוד מנכ"לית משרד המשפטים

לדברי השרה שקד, "אנחנו מתקדמים צעד נוסף, במלחמה כנגד הפוליגמיה. מלבד העובדה כי ריבוי נשים היא עבירה פלילית, הרי שבמבט האנושי נשים וילדים החיים במשפחות פוליגמיות סובלים רבות המזנחה, דיכאון, אלימות פיזית ומצוקה נפשית. בנוסף, נשים החיות במשפחות פוליגמיות מיובאות ונקנות בכסף פעמים רבות מהרשות הפלשתינית על חשבונן של הנשים הבדואיות. רק זה לכשלעצמו יוצר מודעות והשתייכות פלשתינית לאומית למשפחותיהן שברשות. לאור כל זאת, יש להתמודד עם התופעה הזו במהירות".

"אני סבורה כי תכנית פעולה רב מערכתית, שתקדם בין היתר חינוך והסברה, העצמת נשים ועוד ותתלווה להחמרת הענישה בתופעה תהיה מקיפה דיו ונכונה להתמודדות עם התופעה ושבקרוב נראה את פירות עמלינו", הוסיפה שקד.

ראש הממשלה ברך על המהלך ואמר: "זהו מהלך חשוב מאד. אנו אוכפים עכשיו את הבניה הבלתי חוקית, ואכיפה גם בתחום הזה היא קריטית".