פיצויים לקרבן התעללות בבית הספר?

האם תלמיד שנפל קורבן להתעללות בבתי ספר יכול לתבוע פיצוי מבית הספר / משרד החינוך? מסתבר שיש לכך כללים ברורים, שלא כולם ידועים.

עו"ד רענן בר-און וורד כהן , ג' בשבט תשע"ז

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: istock


בשנים האחרונות ניכרת מגמת עלייה במספר התביעות שמגישים צעירים בגין התעללות, שלטענתם עברו בבתי הספר. אין מדובר רק באלימות פיזית אלא גם במקרים של התעללות נפשית. (זאת, מעבר לתביעות מכוח פוליסת ביטוח תאונות אישיות, בה מבוטחים כלל תלמידי ישראל).

בתי המשפט חזרו וקבעו, כי מוטלת חובה על צוות בית הספר לדאוג לביטחונם של התלמידים, וכי על הסגל לבצע פיקוח נאות. על צוות בית הספר מוטלות האחריות והחובה לגלות בעצמו מקרי אלימות, אשר מתרחשים בבית הספר, ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת להילחם בתופעת האלימות. בכלל כך, חובה על הסגל ליתן את דעתו גם לאירועים נקודתיים של אלימות ולהתייחס אליהם כקצה הקרחון להתנהגות משפילה, אלימה וחמורה יותר. על צוות בית הספר מוטלת חובה לפקח ולהשגיח על התלמידים ולהבטיח את שלומם ובטחונם.

מידת הפיקוח לה נדרשים המורים, טיבה ומהותה, משתנה בהתאם לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה, בהתאם לגיל התלמידים, מקום הימצאם, סוג הפעילות בה הם עוסקים וחשיבותה, טיב וגודל הסיכון הכרוך באותה פעילות ועוד.

בהתאם לפסיקת בית המשפט, אם יוכח שהאחראים בבית הספר לא מנעו את התרחשות האירוע ולא עשו די מאמצים כדי למנוע את הפגיעה – הם יתנו את הדין על כך.

ברור שיש מקרים שלא ניתן למנוע אותם, כדוגמת פעולת פתע ספונטאנית שאינה צפויה מראש. אך אם יוכח שהצוות לא עשה מאמצים מספיקים כדי למנוע את האלימות, למרות שיכול היה לצפותה – יישא באחריות לנזקים שנגרמו.

באחד המקרים של צעיר שלקה בנפשו לאחר התעללות ממושכת בבית הספר, קבע בית המשפט, כי בית הספר התרשל בכך שלא חשף את ההתעללות בזמן, ובכך שלא ערך שיחות אישיות עם התלמיד כדי לאבחן את מצבו, וכן התרשלו השירותים הסוציאליים בכך שלא העבירו לבית הספר את המידע שברשותם. השופט חייב את המדינה לפצות את הצעיר במיליון ₪.

במקרה אחר, פסק בית המשפט, שתלמיד שהותקף בבית הספר בזמן הפסקה זכאי לפיצוי הואיל והוכח, כי בית הספר התרשל בהקפדה על נוכחות מורה באזור התקיפה בזמן ההפסקה, ונפסקו לטובתו 52,000 ₪.

חשוב מאוד לאסוף ראיות, מהר ככל הניתן. למשל - צילומים של מקום הפגיעה, צילומים של הפגיעה עצמה, איסוף עדויות של עדי ראיה ושמיעה על שהתרחש באירוע עצמו, לרבות איסוף פרטי העדים (לצורך התקשרות עתידית), איסוף עדויות הקשורות להתנהלות שהובילה לאירוע (כדוגמת עדויות על אי פיקוח של הצוות על התלמידים בזמן ההפסקה), צילום התיק שנפתח במשטרה, אם נפתח, איסוף כל התיעוד הרפואי, בדיקת תלונות קודמות, אם היו, וכיצד טופלו, איסוף הוכחות לעניין נזקים, מכל סוג, שנגרמו בגין האירוע, ועוד.

עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און
צילום: יח"צ

עורכי הדין ורד כהן ורענן בר-און
צילום: יח"צ