בשבע מהדורה דיגיטלית

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

בשפה קולחת ועם הרבה הומור מנגיש המחבר ענייני לשון שנפשם של רוב בני האדם רחוקה מהם, על פי סדר פרשות השבוע.

הרב יואל קטן , ו' בשבט תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

עברית של שבת.

תבליני לשון לפרשיות השבוע.

חומשים שמות-ויקרא.

ניסן נצר.

נתניה, תשע"ז. 383+11 עמ'

(09-8828658)

לפני שלוש שנים יצא לאור הכרך על ספר בראשית, ועתה על שני ספרים נוספים.

המחבר מעלה על שולחן הניתוחים הלשוני מילים וביטויים שיש בהם סיפור לשוני או שתוכם אינו כברם ומשמעם אינו כפשוטם, ומגלה לנו באופן מקצועי אך בהיר וזורם מהו מקור המילה והביטוי ומה הם המשמעים השונים שלהם.

על הדרך הוא גם מנכש טעויות מקובלות בעברית המדוברת, ואף מסביר את מקורם של ביטויי סלנג שונים בלשון הקודש, או בלשון הערבית הקרובה אליה.

בפרשתנו הוא עוסק בין השאר בהסבר הביטוי "מוקש" בדברי עבדי פרעה על עם ישראל "עד מתי יהיה זה לנו למוקש". מוקש הוא מכשול, הרחבה של הפירוש המקורי של המילה - מלכודת, שבמשמעות זו היא מופיעה פעמים רבות בתנ"ך ליד הביטוי "פח". מכאן הוא עובר למוקש המודרני, ומעיר שמאז שנתייחדה מילה זו לשימושה הצבאי - בטל למעשה השימוש בה במשמעים האחרים שלה. אך הוא מוסיף שגם למשמעות החדשה קיימת הרחבה מודרנית: צואת כלבים המוטלת על אם הדרך נקראת בלשון העם גם היא מוקש...

עוד הוא מסביר שהמילה פח תיארה במקורה לוחות מתכת דקים שבהם נתפסה רגל החיה, והיא התרחבה וכללה במשך הזמן כל מתכת המעובדת ללוח דק, וממנה נולד פח האשפה, שבמשמעותו זו הוא כולל בימינו גם פח מפלסטיק...

אוצרות של לשון ותורה לשבת ולכל ימות השבוע.

*****

משה זאקס, יקה, חרדי, ציוני.

מרדכי (מוטי) פרידמן.

תל אביב, הוצאת שפירא, תשע"ז. 6+282 עמ'

(02-9975171)

ד"ר מוטי פרידמן הוא היסטוריון המתמחה בתולדות היישוב הישן בירושלים. על פי בקשת 'קרן עדוד' של צאצאי משפחת זאקס הוא מתאר בספר זה דמות מיוחדת במינה, ראשון העולים מגרמניה לארץ ישראל במאה הי"ט, וסביבה את האירועים השונים בארץ ובעולם היהודי לפני 150‑200 שנה. ברב משה זאקס התקיים שילוב מיוחד של יהודי תלמיד חכם ואיש העולם הגדול, תלמיד רבי עקיבא איגר והחתם סופר ועוד כמה מגדולי אותו דור, וגם מהפכן חברתי, חלוץ ואיש ספר, פיקח ועניו וצנוע במידה מופלגת, שזכה להקים שבט שלם, רובם ככולם חיים ופעילים נמרצים בארץ הקודש במגוון של אמונות ודעות.

מדובר במחקר מדעי-היסטורי שכתוב באופן ידידותי וקליט, ובו נפרשים לפני הקורא פעילות המיסיון בירושלים לפני מאתיים שנה והיחס האמביוולנטי כלפיה, מעשיה הרבים והחשובים של אגודת פקוא"ם (פקידים ואמרכלים) שמרכזה היה באמסטרדם בחיזוק היישוב הישן בארץ, עלילת דמשק והשפעתה על יהודי ארץ ישראל, הקמת בתי מחסה בעיר העתיקה בירושלים, מנגנון החלוקה ובעיותיו, המאבקים הפנימיים בתוך היישוב הישן שחלקם משפיעים עד היום על השיח הציבורי ועל מאזן הכוחות בציבור הדתי, ועוד ועוד. מפות וצילומים ומפתחות מפורטים מוסיפים רבות לתוכן הספר.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com