הרס תשעת הבתים בעפרה נדחה בחודש

נשיאת העליון נאור והשופט יצחק עמית, דחו את הבקשה לדחיות את הפינוי ב-3 חודשים. השופט רובינשטיין סבר שיש לקבל חלקית את הבקשה.

שלמה פיוטרקובסקי ואלירן אהרון , ט' בשבט תשע"ז

דחייה בחודש. הבתים המיועדים להריסה
דחייה בחודש. הבתים המיועדים להריסה
צילום: משה כהן. עפרה

שופטי בג"ץ החליטו לדחות בחודש את המועד האחרון לפינוי והריסת תשעת הבתים בישוב עפרה לגביהם פסקו שופטי בג"ץ כי יש להורסם.

ההחלטה התקבלה בדעת רוב של הנשיאה מרים נאור והשופט יצחק עמית, ונגד דעתו החולקת של המשנה לנשיאה, אליקים רובינשטיין, שביקש לקבל את הבקשה לדחות את הפינוי בשלושה חודשים, ככל שהדבר נוגע לחמש מתוך 9 המשפחות - כפיר, אלדר, אטון, יהודה ופרי.

נשיאת בית המשפט העליון ציינה בהחלטתה כי "למרות שהבקשה להארכת מועד של שלושה חודשים נדחתה, אנו מביעים תקווה כי בהגיע מועד הפינוי המבקשים יתפנו בדרכי שלום, כפי שהצהירו בתצהיריהם. לשום אדם אין זכות לנקוט באלימות כלפי רשויות החוק או כלפי כל אדם אחר".

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט אליקים רובינשטיין, הסביר כי מאחר שהקרקע אינה עומדת לעבור לשימוש הטוענים לבעלות עליה, אין הצדקה שלא לנהוג לפנים משורת הדין כלפי התושבים.

"ראויה לטעמי מידת הרחמים, במקום שניתן לחסוך את הטלטול הכפול מן הילדים, 22 במספר, ומקום שאין פלסטינאי האמור להיכנס לשטח כאן ועתה, שנגרם לו עוול בדחיה זו", ציין רובינשטיין.

"לא נגרם איפוא נזק אמיתי לעותרים. האם נגרם נזק לשלטון החוק? לא אוכל לשלול כי יש צרימה בדחייה נוספת, אך שלטון החוק חזק ממנה הרבה, והוא בא לביטוי מובהק גם כך", הוסיף רובינשטיין.

ממטה המאבק בעפרה נמסר בתגובה, "היישוב עפרה ומשפחות תשעת הבתים מביעים אכזבה מהחלטת בג"ץ לדחות רק בחודש את פינוי הבתים, תוך שהוא יודע שזמן זה לא יאפשר למשפחות לעבור לבתים החלופיים שהקמתם מתבצעת בימים אלה. שופטי בג"ץ הפגינו אטימות כלפי רגשות המשפחות, האריכו את ייסורי ההמתנה ללא תוחלת והחמיצו הזדמנות להשיב שאריות אמון להיכל הצדק של המדינה".

"אנו דורשים מראש הממשלה להשלים כבר מחר את חקיקת חוק ההסדרה ולהפעילו לאלתר על מנת לשחרר את ההתיישבות מצבת הרדיפה וההרס, בה השמאל הקיצוני משתף פעולה עם אוייבנו תוך שימוש בבג"ץ. העצרת תתקיים היום בעפרה בשלוש וחצי כמתוכנן", נמסר עוד מהמטה.טוען....