"הדרת גברים בוטה באוניברסיטה העברית"

ערב "נשים ואקדמיה: מדברות על תקרת הזכוכית" מיועד לנשים בלבד. האוניברסיטה: זה אירוע פרטי בבית פרטי, אין בו פסול.

גיל רונן , י"ז בשבט תשע"ז

האוניברסיטה העברית. ארכיון
האוניברסיטה העברית. ארכיון
פלאש 90

בהזמנה לערב "נשים ואקדמיה: מדברות על תקרת הזכוכית" באוניברסיטה העברית נכתב במפורש כי הוא מיועד לנשים בלבד. זאת, לדברי העתונאים אבישי גרינצייג והלל גרשוני.

האוניברסיטה טוענת כי מדובר באירוע פרטי שתוכנן להיערך בבית פרטי וכי היא לא רואה בו שום פסול.

גרינצייג שלח מכתב למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר, האחראית על מניעת אפליה והדרת נשים במרחב הציבורי בישראל, והפנה אותה למה שכינה "אירוע שקשה להפריז בחומרתו":

"פנה אליי דוקטורנט מצטיין באוניברסיטה העברית (מר הלל גרשוני) הקובל על כך שבאירוע רשמי של האוניברסיטה העברית צפויה להתקיים הדרת גברים. ההדרה אינה סוד כמוס אלא כך נמסר בהודעה רשמית של האוניברסיטה: 'הערב נועד לנשים בלבד'.

"מכובדתי, כמי שישבה בדיוני המל"ג בעניין שילוב החרדים באקדמיה ודאי זכורה לך ההתנגדות הנחרצת של ראשי האוניברסיטאות ובפרט ראשי האוניברסיטה העברית לקיום הפרדה כל שהיא בין גברים לנשים באוניברסיטאות. ודאי זכורה לך הקביעה שהפרדה תמיד תוביל להדרה, ואין הפרדה שיוונית. ודאי זכורה לך הטענה שלימודים או דיונים לבני מין אחד בלבד פוגעים בעקרונות הכי בסיסיים של האווירה האקדמית והמסורת האקדמית, שאחריתה – מי ישורנה?"

גרינצייג סיפר כי דוברת האוניברסיטה טענה שמכיוון שמדובר באירוע שיתקיים ביום האישה הבין-לאומי, ואשר עוסק בתקרת הזכוכית המונעת מנשים להשתלב באקדמיה, ברור לדעתה שאין לאפשר לגברים להשתלב בו.

דינה זילבר
צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

"ודאי לי כי מול דברים כל כך חמורים של דוברת האוניברסיטה לא תוכלי לשבת בחיבוק ידיים", פנה גרינצייג לזילבר. "עתיד האקדמיה עומד כאן על הפרק, ויחד עם האקדמיה מסתכן המרחב הציבורי של כולנו. אך מיותר לציין שבאוניברסיטה העברית לא מציינים את יום הגבר הבין-לאומי. נמצא אפוא ששוב האוניברסיטה פוגעת בערך השוויון, והגברים נמצאו מקופחים פעמיים.

"כמי שדרשה וחייבה את אוניברסיטת בר אילן לתת לנשים לשיר באירוע לציון יום השואה, וכמי שדרשה לאסור על הקמת מחיצה באירועים ציבוריים, וכמי שאסרה את קיום האירוע הפרטי 'מרימים לכיפור' בטענה שמארגני האירוע לא הזמינו אף אישה לשיר באירוע – ודאי לי שלא תוכלי לשתוק, ותמנעי גם כאן את האירוע החמור".

נזכיר כי לאחר שפורסם שאוניברסיטת בר-אילן לא תאפשר שירת נשים בטקס יום השואה בשנה שעברה, פנתה זילבר למועצה להשכלה גבוהה וטענה כי החלטה זו "אינה כדין". זילבר הסבירה אחר כך לארגון "חותם" כי על פי החוק, המועצה רשאית להכיר במוסדות אקדמיים "כל עוד אלה לא יגבילו את חופש הדעה והמצפון". לטענתה האיסור על שירת נשים פוגע בחופש זה, ועל כן הוא פסול במרחב הציבורי וביתר שאת במוסדות להשכלה גבוהה.

תגובת האוניברסיטה העברית:

פרסומו של מר גרינצייג על גבי עמוד הפייסבוק שלו מתאריך 12.2.17 ותוכן דבריו לוקים באי דיוקים חמורים, הגובלים בלשון הרע.

מר גרינצייג לא פנה בבקשה לקבל תגובה רשמית מדוברות האוניברסיטה כנהוג על ידי עיתונאים וכלי תקשורת ולכן גם מעולם לא התקבלה בידו תגובה רשמית מטעם האוניברסיטה, בניגוד מוחלט לדבריו.

האירוע המדובר הינו אירוע פרטי, בלתי פורמלי, שיזמו סטודנטיות לתואר שלישי הלומדות באוניברסיטה בסימן יום האישה הבינלאומי. האירוע תוכנן להיערך בבית פרטי ובמטרה לדון בקשיים ובאתגרים עמן מתמודדות נשים בעולם המחקר והאקדמיה.

האוניברסיטה אינה רואה פסול באירוע ואף מעודדת אירועים מסוג זה המאפשרים הזדמנות לצמצם את חוסר השוויון המגדרי הקיים בעולם האקדמאי. יחד עם זאת, יש לציין כי כל אירוע הנערך בחסות האוניברסיטה ובין כותליה פתוח לכלל ציבור הסטודנטים והסגל, ללא אפליה מכל סוג שהוא.