מדוע נדרשים רק סטודנטים מאריאל לשלם?

הכניסה לספריית אוניברסיטת ת"א היא חינם לסטודנטים מכל האוניברסיטאות, חוץ מסטודנטים מאוניברסיטת אריאל. למה? פוליטיקה? אין מקום?

שמעון כהן , כ' בשבט תשע"ז

ספריית אוניברסיטת אריאל
ספריית אוניברסיטת אריאל
צילום: רויטרס

סטודנטים מאוניברסיטת אריאל מופלים לרעה בכניסה לספריית אוניברסיטת תל אביב, כך עולה משיחה שקיימנו עם סטודנט מאריאל שביקש להיכנס לספרייה ונדרש לשלם בכניסה בניגוד לסטודנטים מאוניברסיטאות אחרות.

הסטודנט מספר כי הגיע לספריה יחד עם רעייתו וסבר כי יוכל להשתמש בשירותיה כשאר הסטודנטים המבקרים במקום וללא תשלום. זאת בהתאם לאמור באתר האינטרנט של האוניברסיטה. לעומת זאת עם כניסתו למקום נשאל באיזו אוניברסיטה הוא לומד וכשהשיב שמדובר באוניברסיטת אריאל ואף הציג תעודת סטודנט נאמר לו שעליו לשלם 30 שקלים.

כשניסה הסטודנט, המבקש לשמור על עילום שמו, אם רעייתו הסטודנטית שלומדת באוניברסיטה אחרת תוכל להיכנס ללא תשלום נענה בחיוב, וכשחידד את השאלה ושאל אם תלמידי כל אוניברסיטה אחרת יוכלו להיכנס בחינם נענה גם כן בחיוב.

בעקבות הדברים פנה להנהלת הספרייה ושם הוסבר לו כי אוניברסיטת אריאל אינה חלק מפורום האוניברסיטאות המקיימות ביניהן הסכם פנימי המאפשר לכל הסטודנטים להשתמש בשירותי הספריות שבאוניברסיטאות האחרות, לצד שירותים נוספים הכלולים בהסכם זה. מאחר וכך, הדבר אינו נתון לשיקולי הספרייה והיא אכן אינה יכולה להעניק שירות חינמי לסטודנטים מאריאל.

בשיחתו עם הנהלת הספרייה תהה אם סבירה בעיניהם העובדה שהוא עשה את דרכו לספרייה בעקבות מידע המופיע באתר האוניברסיטה ולפיו כלל הסטודנטים זכאים לשימוש בספרייה ללא כל איזכור העובדה שסטודנטים מאריאל אינם כלולים בהטבה זו. הסטודנט נענה שיתכן והדבר צריך להיות מתוקן ואכן יש לבחון את הכיתוב באתר האוניברסיטה, אך עם זאת נאמר לו כי עשרות סטודנטים מאריאל נענו בתשובה דומה מאז נקבע כי המרכז האקדמי באריאל אינו עוד מרכז אקדמי אלא אוניברסיטה. קודם לכן, צוין בפניו, לא היו לבטים ותלמידי המרכז האקדמי נדרשו לשלם על הכניסה לספרייה והדברים היו ברורים ומובנים להם.

בשיחתו עם נציגת האוניברסיטה קבע הסטודנט כי תחושתו היא שמאחורי ההחלטה עומדת אפליה על רקע פוליטי של המוסד והלומדים בו.

מאוניברסיטת תל אביב נמסר בתגובה כי "בהיותה אוניברסיטת המחקר הגדולה בישראל, הספריות של אוניברסיטת תל אביב עמוסות במשך כל היום, ובתקופת הבחינות אף בלילות. כשמגיעים סטודנטים מחוץ לאוניברסיטה, הספריות מלאות עד אפס מקום עד שהן מתקשות לתת שירות לציבור הסטודנטים של האוניברסיטה עצמה.

עם הגידול במספר המוסדות האקדמאיים הפועלים במרכז הארץ, ובהעדר תשתית הולמת של ספריות במרביתם, חלה עלייה חדה בביקוש של סטודנטים, מחוץ לאוניברסיטה, לקבלת שירות חופשי בספריות של אוניברסיטת תל אביב.

בנוסף, הספריות של אוניברסיטת תל אביב פועלות תחת תקציבי רכש מוגבלים והדוקים. תקציבים אלה מיועדים לרכישת מאגרי מידע וספרים, כאשר מחיר השימוש במאגרי המידע, שעלה דרמטית בשנים האחרונות, נגזר ממספר המשתמשים הפוטנציאלי.

כדי להימנע מעומס כספי ותפעולי בלתי סביר, ועל מנת למנוע פגיעה חמורה בשירות לסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, החליטה האוניברסיטה שלא לאפשר בתנאים הנוכחיים שימוש חופשי למוסדות אקדמאיים חדשים.

יצוין כי ההסדר הקיים בין האוניברסיטאות הוותיקות מבוסס על ההנחה שמספר הסטודנטים המשתמשים בשירותים ההדדיים הבין-אוניברסיטאיים אינו גבוה, ולכן ניתן לתת את השירות בחינם".

מאוניברסיטת אריאל נמסר: הנושא, כחלק מבנית מערך היחסים עם ור"ה (ועד ראשי האוניברסיטאות), מטופל במשותף בימים אלו.