בשבע מהדורה דיגיטלית

קריית ספר - המלצותיו של הרב קטן

כבר נודעה בשער בת רבים הההדרה האיכותית של מכון אופק, שבסיסו בארצות הברית ומצודתו פרוסה בכל מקום.

הרב יואל קטן , כ' בשבט תשע"ז | עודכן: 16:27

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

חידושין על התורה לרבינו תם ובית מדרשו.

יו"ל לראשונה על פי כתבי יד בלוויית מראי-מקומות וציונים והערות וביאורים בשם 'אהלי תם', עם מבוא ומפתחות, מאת אברהם שושנה וחבר עוזרים.

ירושלים, מכון אופק,

תשע"ז. 120+תקפט עמ'

(02-6535920)

גם הפעם מדובר על יצירה חדשה לחלוטין – סוגיות הלכתיות מאת רבנו תם ותלמידיו כסדר פסוקי התורה מכתב יד שהיה גנוז בלנינגרד.

זהו ספר שמעולם לא נדפס, המהווה מקור חשוב לביאור שיטת רבנו תם במקומות רבים בתוספות על התלמוד.

ההדרה המדוקדקת והקפדנית והעימוד הפדנטי מפלים בין ספרי מכון אופק לשאר ספרים. המבוא כולל שבעה פרקים שמציגים על פני 120 עמודים את תורת בעלי התוספות על התורה, ואחריהם באים הפירושים עצמם עם ביאור רחב ומקיף באופן מיוחד מאת ראש המכון הרב שושנה שליט"א וחבר עוזריו, ובסוף הספר מפתחות מפורטים.

בשנה זו הוציא לאור מכון אופק גם שלושה כרכים מונומנטליים של מדרש ההלכה ספרא עם פירושי קדמונים מכת"י, שלושה כרכים של תוספות ר"י הזקן על מסכת שבת, ועוד ועוד.

 *****

משנה ותוספתא.

מסכת שבת.

בן ציון פורסט.

ירושלים,

תשע"ז. קפא עמ'

(050-4127244)

הכול תלוי במזל, ולתוספתא אין הרבה מזל. אחותה הבכירה, המשנה, נמצאת על שולחנו של כל למדן גדול או קטן, אך היא עצמה רק מובאת בגמרות מדי פעם כהסבר או סתירה לדברי תנאים ואמוראים.

אמנם היא הוכנסה לסוף כרכי הגמרא וזכתה לכמה פירושים חשובים (בדורנו 'חזון יחזקאל' לר"י אברמסקי ו'תוספתא כפשוטה' לר"ש ליברמן ועוד) - אך היא עדיין מוטלת בקרן זווית ונלמדת מעט מאוד.

הרב פורסט מנסה לשנות את המצב מיסודו בספר שבו "מולבשים" משפטים מהתוספתא על המשניות באופן שיטתי לאורך כל המסכת, בתוספת ציונים, הערות, ביאורים והשלמות. זאת כדי לנסות ולשכנע את הלומדים שהפירוש המקורי והחשוב ביותר למשנה הוא התוספתא עצמה. המפעל נמשך, בתקווה שהרעיון ייקלט בעולם התורה.

*****

הולכי תמים.

סיפורם של משה ומרים אורן.

עורכת: רבקה בן-פזי.

שעלבים,

תשע"ז. 173 עמ'

(08-9259138)

חייהם של מרים ז"ל ומשה שיבל"א אורֶן עשויים היו להיראות כקונבנציונליים פחות או יותר – עלייה מצרפת בגיל צעיר וחיים כחברי קיבוץ הצופה אל עמק איילון.

אולם הספר האלבומי הזה מהווה הרבה יותר מאשר זיכרון משפחתי לרגל הגיעו של משה לגבורות. הוא למעשה "חתיכת היסטוריה" המתארת נער ונערה ששומרים במסירות נפש על יהדותם בתקופת השואה, עולים ארצה נגד רצון הוריהם, מייסדים עם חבריהם במו אצבעותיהם קיבוץ תורני חי ונושם במקום שהיה הר טרשים קירח, ולבסוף זוכים לשבט שלם משלהם.

שבעה שערים עם איורים וצילומים ומפות, הילדות המאושרת, הימים האפלים בשואה, ימי הבגרות, העלייה לארץ, החיים בקיבוץ סְפר, ימי הפריחה וימי השיבה. עוד ינוב משה דשן ורענן.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com