הזנות תהיה "חוקית"?

חוק חדש שיוגש בקרוב אינו מייחס כל עבירה לזונות עצמן ומונע אפשרות להעמידן לדין. הזונות גם יקבלו הטבות רבות מהמדינה. פרשנות.

גיל רונן , כ' בשבט תשע"ז

זהבה גלאון
זהבה גלאון
צילום: פלאש 90

ח"כ שולי מועלם (הבית היהודי) וזהבה גלאון (מרצ) מחתימות בימים אלה חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה על "הצעת חוק המאבק הלאומי בצריכת זנות, ומתן סיוע לשורדות זנות".

החוק משקף את גישת הפמיניזם הרדיקלי, אשר מאשים את הגברים בתופעת הזנות ומנקה את העוסקות והעוסקים במקצוע מכל כתם מוסרי או אשמה פלילית, אפילו כמסייעות לדבר עבירה.

כמו הרבה חוקים פמיניסטיים, החוק גדוש בסעיפים מעורפלים שניתן יהיה לעשות בהם שימוש לרעה בכדי לפגוע בחפים מפשע, או בכדי להוציא הטבות מהמדינה בחוסר תום לב.

החוק אינו מכנה זונות בשם זה אלא קורא להן "שורדות זנות". החוק קובע כי:

המקבל שירות של מעשה זנות של בגיר (לרבות מי שהתקשר עם אחר לקבלת מעשה זנות), דינו – מאסר שנה. ואולם "הייתה שורדת זנות צד למעשה זנות שבגינו הוגש כתב אישום לפי סעיף זה, לא תועמד לדין ולא יוגש נגדה כתב אישום על סיוע לביצוע עבירה".

קנית לחברה מתנה? לך לכלא

"מעשה זנות" מוגדר כ"אקט ו/או טובת הנאה בעל/ת אופי מיני, לרבות אך לא רק, בעילה כהגדרתה בסעיף 345(ג) לחוק העונשין ומעשה סדום כהגדרתו בסעיף 347 לחוק העונשין, הנעשה בתמורה לתשלום כסף, שווה כסף או בתמורה לטובת הנאה שאינה בעלת אופי מיני".

סעיף זה יאפשר, לכאורה, להפליל אדם גם בגין נשיקה עם חברה, אם ישתכנע בית המשפט שהעניק תמורת הנשיקה דבר מה בעל ערך, כולל מתנה מסוג כלשהו. מכיוון שהחוק קובע כי בשום אופן לא תועמד הזונה עצמה לדין, הרי שהוא פותח פתח לאלף ואחד סוגים של מעשי פיתוי וסחיטה, שבמסגרתן תוכל אישה לפתות גבר ואז "להתהפך עליו" ולאיים עליו כי תפליל אותו כצרכן זנות.

החוק מנוסח באופן אנטי-גברי מובהק, וזאת בניגוד לאיסור על אפליה על רקע מין, הכתוב במגילת העצמאות: "נמצא גבר במקום המוחזק לשם זנות, חזקה עליו שעבר עבירה של איסור צריכת זנות לפי סעיף קטן (א), זולת אם הוכח היפוכו של דבר". כלומר, עצם הימצאותו של גבר במקום "המוחזק לשם זנות" תהווה עבירה שהעונש עליה הוא מאסר – אך רק אם השוהה הוא גבר.

במילים אחרות: בית בושת שינוהל על ידי נשים יוכל, לכאורה, לפעול באין מפריע, כל זמן שכל הצוות יהיה נשי. אם יעסיק נהג או שומר ממין זכר, אלה יצטרכו לשהות תמיד מחוץ לבית הבושת.

הטבות ל"שורדות"

החוק ממליץ, עם זאת, שהשר לביטחון פנים יוכל להכריז על ברירת קנס עבור עבירת צריכת הזנות, וכי הקנס יעמוד על 1,250 שקלים לפחות, עם כפל קנס לכל עבירה נוספת. ניתן יהיה להמיר את הקנס בקורס הדרכה מונעת – עם עדיפות לקורסים שיועברו ע"י "שורדות זנות".

ועדת סיוע מיוחדת תחליט אם להכיר ב"שורדות זנות" (כאן החוק נוקט לשון נקבה). מי שתוכר ככזו תהיה זכאית ל:

  • סיוע בתחום התעסוקה לרבות שירותי שיקום והכשרה מקצועיים, סיוע בהשמה בעבודה וליווי ותמיכה תעסוקתיים;
  • סיוע בתחום הדיור לרבות סיוע שכר דירה ו/או זכאות לדיור ציבורי, ו/או סיוע לרכישת ציוד ראשוני למגורים;
  • סיוע בתחום השלמת השכלה לרבות סיוע באבחון וטיפול בלקויות למידה, אבחון הפנייה וסבסוד של תכניות הכשרה מקצועיות ו/או השלמת 12 שנות לימוד ו/או לימודי תעודה במסגרת הכשרות של משרד הכלכלה ו/או במגזר הפרטי וכן הכוונה לרכישת השכלה גבוהה;
  • סיוע בבדיקת זכאות לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה;
  • סיוע בתחום הבריאות: סיוע בהסדרת חברות בקופת חולים, טיפול רפואי ופסיכוסוציאלי ממוקד למחלות מין ועור, ייעוץ וליווי בתחום רפואת נשים לרבות הפסקת הריון וייעוץ פוריות, הכוונה לצמצום נזקים ולגמילה מסמים ומאלכוהול וטיפולי שיניים לרבות טיפולים משקמים.
  • סיוע בתחום המשפטי: סיוע בהסדרת חובות ובמחיקת רישום פלילי, ליווי שורדות זנות שהינן גם שורדות עבירה בהליך פלילי וכן סיוע בתחום המשפחה.
  • סיוע בשיקום וחיזוק הקשר של שורדת הזנות עם ילדיו/ה.

"שורדת הזנות" תהיה זכאית לקבל את חבילות הסיוע וההגנה אף אם היא נמצאת בזנות פעילה (ההדגשה שלנו), וזאת בתנאי שהיא לוקחת חלק בתוכנית הכשרה מקצועית ו/או בטיפול פסיכוסוציאלי שמטרתו יציאה ממעגל הזנות.

כלומר – זונה תוכל לקבל סיוע בשכר דירה, השלמת השכלה, הסדרת חובות, טיפולי שיניים ועוד – ולהמשיך לעסוק בזנות באותו זמן.

לצורך יישומו של חוק זה תוקם רשות לאומית לטיפול בתחום הזנות.