"לתמרץ את החרדים לרכוש השכלה אקדמית"

מחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה מצביע על הצורך החיוני של מדינת ישראל לתמרץ גברים חרדים לרכוש השכלה אקדמית.

חיים לב , כ"ד בשבט תשע"ז

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: Flash90

מחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה מצביע על הצורך החיוני של מדינת ישראל לתמרץ גברים חרדים לרכוש השכלה אקדמית.

המחקר, שנעשה במסגרת עבודת דוקטורט של ד"ר יוסי פרלמן מהחוג לכלכלה, בהנחייתם של פרופ' בנימין בנטל ופרופ' מאיר יעיש מהחוג לסוציולוגיה, מצביע על כך ששיעור התעסוקה בקרב חרדים בעלי תואר אקדמי דומה לשיעור התעסוקה בקרב האוכלוסייה הכללית ושכרם גבוה ב- 80% בהשוואה לשכרם של גברים חרדים ללא השכלה גבוהה.

"לפיכך", מסביר ד"ר פרלמן, "השתלבותם של הגברים החרדים בשוק העבודה הישראלי תלויה במידת שילובם של הגברים החרדים במערכת ההשכלה הגבוהה, ומכאן גם הצורך להבין מה יכול להניע גברים חרדים לרכוש השכלה אקדמית בישראל".

לטענת פרלמן, ניתוח עלות-תועלת שנערך בעקבות ממצאי המחקר מראה שתמריצים כספיים לסטודנטים חרדים לתקופה של שלוש שנים, המחושבים על פי זהותם החרדית, יתרמו לעלייה משמעותית במספר הלומדים החרדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ויסייעו בצמצום העוני ואי השוויון בחלוקת ההכנסות במשק.

עם זאת, גם הוא מודה כי מדובר בהשקעה כספית לא מבוטלת. "עלותה של תכנית תמריצים כזו למשק הישראלי מוערכת ב- 1.1 מיליארד שקל וצפויה לתרום למשק כ- 3.4 מיליארד שקל נטו".