בג''ץ למדינה:
האם חוק ההסדרה חל על 9 הבתים?

שופטי בג"ץ מבקשים לדעת האם חוק ההסדרה חל על תשעת הבתים המיועדים להריסה בעפרה ועל כן ייתכן שבעתיד תוכל המדינה להסדיר את מעמדם.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ד בשבט תשע"ז

 הבתים המיועדים להריסה
הבתים המיועדים להריסה
צילום: משה כהן. עפרה

שופטי בג"ץ מבקשים (יום ב') מהמדינה ומהעותרים הערבים להשיב עד ליום רביעי הקרוב לעתירת תושבי עפרה שלא להרוס את תשעת הבתים אלא להסתפק באטימתם.

למעשה, השופטים מבקשים לדעת האם חוק ההסדרה שאושר בכנסת חל על תשעת הבתים המיועדים להריסה ועל כן ייתכן שבעתיד תוכל המדינה להסדיר את מעמדם.

כאמור, המשפחות המתגוררות בתשעת הבתים המיועדים להריסה בישוב עפרה הגישו הבוקר לבג"ץ בקשה דחופה לאפשר את אטימת הבתים במקום הריסתם. לטענת המשפחות, בעקבות חקיקת חוק ההסדרה נוצר אופק תכנוני שעשוי לאפשר את הכשרתם של תשעת הבתים במקום הריסתם.

בבקשה שהוגשה לשופטי בג"ץ מציינות המשפחות שורה של מקרים בהם אישר בג"ץ אטימת בתים כחלופה להריסה, בשל אופק תכנוני שנוצר.

כזכור, שופטי בג"ץ החליטו לפני כשבועיים לדחות בחודש את המועד האחרון לפינוי והריסת תשעת הבתים בישוב עפרה לגביהם פסקו שופטי בג"ץ כי יש להורסם.

ההחלטה התקבלה בדעת רוב של הנשיאה מרים נאור והשופט יצחק עמית, ונגד דעתו החולקת של המשנה לנשיאה, אליקים רובינשטיין, שביקש לקבל את הבקשה לדחות את הפינוי בשלושה חודשים, ככל שהדבר נוגע לחמש מתוך 9 המשפחות - כפיר, אלדר, אטון, יהודה ופרי.

נשיאת בית המשפט העליון ציינה בהחלטתה כי "למרות שהבקשה להארכת מועד של שלושה חודשים נדחתה, אנו מביעים תקווה כי בהגיע מועד הפינוי המבקשים יתפנו בדרכי שלום, כפי שהצהירו בתצהיריהם. לשום אדם אין זכות לנקוט באלימות כלפי רשויות החוק או כלפי כל אדם אחר".

המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט אליקים רובינשטיין, הסביר כי מאחר שהקרקע אינה עומדת לעבור לשימוש הטוענים לבעלות עליה, אין הצדקה שלא לנהוג לפנים משורת הדין כלפי התושבים.

"ראויה לטעמי מידת הרחמים, במקום שניתן לחסוך את הטלטול הכפול מן הילדים, 22 במספר, ומקום שאין פלסטינאי האמור להיכנס לשטח כאן ועתה, שנגרם לו עוול בדחיה זו", ציין רובינשטיין.