המדינה תעודד יצור מזון נטול גלוטן

שורה של צעדים, בתוכם מתן תמיכה ליצרני מזון נטול גלוטן והקלות רגולטוריות על ייצור ויבוא מזון זה, יוזילו את מזונם של חולי צליאק.

שלמה פיוטרקובסקי , ל' בשבט תשע"ז

אילוסטרציה
אילוסטרציה
iStock

משרד הבריאות מודיע על השלמת מהלך להוזלה משמעותית של מזון נטול גלוטן, זאת באמצעות אימוץ של המלצות הוועדה הבינמשרדית שדנה בנושא.

הוועדה כללה את נציגי משרדי הבריאות, הכלכלה, האוצר וכן הביטוח הלאומי. בראש הוועדה עמד פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות.

הוועדה בחנה ואפיינה את הסיבות למחירו הגבוה של המזון ללא גלוטן. לאחר בחינת כלל ההיבטים, גיבשה הוועדה שורה של פעולות על מנת להקל על החולים ולהוריד את מחירם של המוצרים.

מבין המלצות הוועדה החליט שר הבריאות יעקב ליצמן לאמץ מספר צעדים שיביאו להקלה מהותית במחירי המזון ללא גלוטן, ובראשם הפעולות הבאות:

תמיכה במפעלים שייצרו מזון ללא גלוטן, בהיקף של 9 מיליון ש"ח. פעולה זו צפויה להגביר את היצע ואת התחרות בשוק המזון נטול הגלוטן, ולהביא לירידה משמעותית במחירו.

הקלות רגולטוריות על ייצור מזון ללא גלוטן בישראל – ומתן הקלות מתאימות תוך שמירה על בריאות הציבור למפעלים שייצרו מזון ללא גלוטן.

הקלות רגולטוריות על היבוא של מזון ללא גלוטן, באופן שיאפשר ליבואנים להגדיל את מגוון המוצרים ולהוזיל את מחירם.

לדברי שר הבריאות יעקב ליצמן, "מדובר במהלך חברתי חשוב, מתוך מחויבות והכרה בזכויות אלו הסובלים ושנדרשים למזון ללא גלוטן. כבר כעת ניתן לראות את הניצנים הראשונים של ירידה במחיר ונפעל להמשך מגמה זו לטובת אוכלוסיית החולים. תודתי לשרי האוצר והכלכלה על שיתוף הפעולה המיוחד לטובת המהלך".

יו"ר הוועדה הבינמשרדית פרופ' איתמר גרוטו, משנה למנכ"ל משרד הבריאות, אמר כי המהלך יביא להגדלת מגוון המוצרים של מזון נטול גלוטן, במקביל להורדת מחירי המוצרים, על מנת לאפשר לחולי הצליאק בישראל נגישות למזון באיכות נאותה הנדרש להם ובמחיר סביר.