הלמ"ס: 89% מהישראלים מרוצים מחייהם

עוד עולה כי שיעור המועסקים המרוצים ממקום עבודתם עלה מ-81.5% ב-2002 ל-88.4% ב-2015. שיעור הגברים המעשנים כפול משיעור הנשים.

שלמה פיוטרקובסקי , א' באדר תשע"ז

מרוצים מהחיים. אילוסטרציה
מרוצים מהחיים. אילוסטרציה
צילום: istock

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעדכנת את מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי ומפרסמת היום (שני) בהתאם להחלטת הממשלה מידע עדכני ורלוונטי על מצב איכות החיים בישראל.

במהפרסום עולה כי בשנת 2015 89% מקרב בני 20 ומעלה בישראל היו מרוצים מחייהם. יהודים ואחרים היו מרוצים מחייהם יותר מערבים, 91% לעומת 82%.

בדומה לכך, אחוז המועסקים המרוצים ממקום עבודתם נמצא אף הוא במגמת עלייה, מ-81.5% ב-2002 ל-88.4% ב-2015.

57% מתושבי המדינה בני 20 ומעלה נפגעו מהתנהגות אלימה בכביש ב-2015, ערבים נפגעים פחות מיהודים ואחרים, הן בקרב גברים והן בקרב נשים.

17.1% מבני 21 ומעלה בישראל עישנו לפחות סיגריה אחת ביום בשנת 2014, 23.2% מהגברים ו-11.4% מהנשים.

ב-2014, 33.5% מסך משקי הבית, הוציאו 30% או יותר מההכנסה נטו על דיור, 55% ממשקי הבית בעשירון התחתון הוציאו סכום גבוה כל כך מהכנסתם על דיור, זאת לעומת כ-14% ממשקי הבית בעשירון העליון בלבד.

שיעור הזכאות לבגרות בקרב בני 26 בשנת 2015 עמד על 48.4%. שיעור זה גבוה יותר בקרב היהודים לעומת הערבים, ובקרב הבנות לעומת הבנים.

לפי מחקר פיזה 2015, שיעור המתקשים במתמטיקה ירד מ-34% ב-2012 ל-32% ב-2015, אך עדיין היה גבוה מהממוצע במדינות OECD ב- 23%.

שיעור המעורבים בפעילות התנדבותית עלה בהדרגה מ-15% ב-2002 ל-21% ב-2015. 24% מהיהודים והאחרים עסקו בפעילות התנדבותית לעומת 8% מהערבים.

ב-2015 ההכנסה הכספית השנתית נטו לנפש סטנדרטית הייתה 97,828 ש"ח ועלתה ב-2.8% לעומת השנה הקודמת, במחירי 2015. ההכנסה הכספית הכלכלית השנתית לנפש סטנדרטית הייתה 115,420 ש"ח ועלתה ב-3.1% לעומת השנה הקודמת, במחירי 2015.

בשנת 2015 עמד מדד ג'יני למדידת אי-שוויון על 0.360. בהשוואה ליתר מדינות ה-OECD, ישראל נמצאת במקום גבוה יחסית, לפני ארה"ב, טורקיה, מקסיקו וצ'ילה.