בשבע מהדורה דיגיטלית

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

בהמשך ללימודי התנ"ך שלו הגיע יקי עשהאל גם לתובנות מאלפות שניבטות אל המעיין מתוך פסוקי המגילה ודרשות חז"ל עליהם.

הרב יואל קטן , י"א באדר תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

ואנוכי הסתר אסתיר...

על הנסתר שבגלוי ועל הגילוי שבנסתר במגילת אסתר.

יקי עשהאל.

סוסיא,

תשע"ז. 87 עמ'

(052-8289931)

סביב השאלה מי באמת היה אחשוורוש - פיקח או טיפש, רשע או משוגע, וסביב שאלת יחסם של פשוטי עם ישראל וראשיו כלפיו וכלפי גזירותיו, מגלה המחבר צדדים אקטואליים רבים הרמוזים בתוך מילות מגילת אסתר, ובראשם שלילת הגלות הפיזית והרגשית-רוחנית, והתקלות החמורות לדור ולדורות הקורות למי שאינו מפנים שלילה זו.

מסקנת המגילה היא שהעם כולו חייב להיות מכוון מטרה – לשאוף ולחזור למצב הנורמלי של הגאולה ושל עם חי וקדוש בארצו, ולא להיכנע ולהסתגל לאווירה הקיימת בארצות הגלות, בין אם מדובר בעידן של גזירות ובין אם מדובר בימים כתיקונם.

*****

שיחות ברוח.

גדולי ישראל בשיחה אישית.

יונתן רוזנצוויג.

תל אביב,

ידיעות אחרונות וספרי חמד,

תשע"ז. 334 עמ'

(info@ybook.co.il)

הרב רוזנצוויג משמש כרב קהילה בבית שמש. הספר המיוחד הזה כולל עשרות שיחות עם גדולי האישים בתולדות ישראל, שהמחבר עצמו משוחח איתם ברוחו ובדמיונו כבר שנים רבות.

הקורא המשתתף בשיחות אלו מתוודע לצדדים מסוימים בהם ולרקע ההיסטורי שבו פעלו, ועשוי להתחבר מאוד אליהם ואל דעותיהם.

בחלק הראשון של הספר העוסק בענייני אמונה אנו נפגשים עם ריה"ל, הרמב"ם, רבי זושא, רבי עקיבא, ר' ל"י מברדיטשב, רמ"מ מקוצק, הרב סולובייצ'יק והרב קוק, ובחלק השני העוסק בענייני ימות המשיח והעולם הבא אנו משוחחים עם אלישע בן אבויה ונכדו רבי יעקב בן קורשאי, ר"י אלבו בעל העיקרים, הרמב"ם והרמב"ן, רבי הלל האמורא נכדו של רבי יהודה הנשיא, הרמח"ל והמהר"ל, וגם עם משה רבנו. עם אסתר המלכה משוחח המחבר על הוויכוח בינה ובין חכמי דורה בעניין בקשתה "כתבוני לדורות", על נס גלוי ועל נס נסתר, על אמונה והשגחה ועוד ועוד.

*****

כבוד מלכים.

הערות והארות נפלאים על הרמב"ם ומפרשיו.

הרב ראובן מרגליות.

ניו-יארק ירושלים,

מוסדות אהבת תורה,

תשע"ו. רכד עמ'

(1-3473098485)

לפני יותר ממאה שנים החל אברך צעיר ומוכשר למשפחת מרגליות מלבוב שבגליציה, לכתוב הערות וציונים ומקורות על גיליונות כרכי הרמב"ם שלו, והוא המשיך בזה עד לפטירתו בשנת תשל"א בתל אביב. הערות אלו בשם 'כבוד מלכים' הוזכרו כמה פעמים בחיבוריו הרבים האחרים של הרב מרגליות, אך מעולם לא יצאו לאור.

בשנת תרצ"א עלה הרב מרגליות ארצה, ולימים הקים וניהל את ספריית הרמב"ם בתל אביב הקיימת עד היום, כשהוא ממשיך לכתוב את עשרות חיבוריו החשובים. הרב מרגליות לא השאיר אחריו זרע, אולם אחיינו שגדל על ברכיו, מר חנניה ויינברגר מרחובות, שמר על ספריו, ומסר את כרכי הרמב"ם לרב נתן דוד רבינוביץ, תלמיד חכם מניו-יורק, לההדרת ההערות והכנתן לדפוס עם תוספות והשלמות.

בראשית הספר נוספו תולדות המחבר, ובין השאר מסופר שם שלמרות קרבתו ל'מזרחי' היה לרב מרגליות קשר הדוק עם תלמידי חכמים מכל הזרמים בחו"ל וגם בארץ, בהם הרבי ממונקטש, החזון איש ועוד. מאות ההערות על הרמב"ם ונושאי כליו מרשימות ביותר, ומעידות גם הן על בקיאותו וחריפותו של מחברן זצ"ל.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com