האם מותר לפקד על יחידה קרבית מעורבת?

הרב זלמן מלמד, מרבני הציונות הדתית, משיב לחיילי צה"ל ששאלו האם מותר לפקד על יחידה קרבית מעורבת חיילים חיילות?

עוזי ברוך , י"ח באדר תשע"ז

הרב זלמן מלמד
הרב זלמן מלמד
הלל מאיר

הרב זלמן ברוך מלמד, ראש הישיבה בבית אל ומרבני הציונות הדתית, משיב לחייל ששאל אותו האם מותר לפקד על יחידות מעורבות בחיילים וחיילות.

לי' המשרת בצבא,

שלום וברכה

לשאלתך האם מותר לפקד על יחידה קרבית מעורבת חיילים חיילות,

התשובה היא אסור באיסור תורה לחייל וחיילת לשרת ביחידה קרבית מעורבת. איסור זה חמור יותר מאכילת מאכלות אסורות כגון אכילת חזיר ונבלות וטרפות.

ולמפקד האיסור הוא כפל כפליים.

הלכה זו מוסכמת על כל רב גדול בישראל, וכל שומר הלכה חייב לסרב לשרת ביחידה קרבית מעורבת של חיילים וחיילות, גם אם הדבר יפגע בקידומו או יחייב אותו לפרוש מצה"ל. השירות בצה"ל הוא מצווה גדולה מאוד, אך מצווה זו אינה מתירה לעבור איסורי תורה.

העמידה על שמירת הצניעות בצה"ל היא זו שתבטיח את השמירה על עם ישראל וארץ ישראל, "והיה מחניך קדוש".

בברכה,

זלמן ברוך מלמד

נ.ב. אני יודע שהלכת לשרת שירות ארוך בצבא מתוך אידאל אמוני ועמוק, ואני יודע כמה קשה יהיה לך להפסיק את שירותך באמצע הדרך. אך הרי כל כוונתך היתה לעשות את רצון ד' על פי התורה, וכעת רצון ד' שתסרב לשרת ביחידה מעורבת.

וכשם שרב השכר על מצוות השירות בצה"ל, כך רב השכר על הפרישה מאיסור השירות ביחידה מעורבת.

אני תפילה שהרמטכ"ל יתעשת ויחזור בו מהפקודה של השירות המשותף המסכנת את הצבא ואת המדינה.

על הצניעות בישראל, מסרו ישראל את נפשם ובזכות זו נגאלו.

חזק ואמץ