הסתיים המשבר במשרד החוץ

הממונה על השכר במשרד האוצר, ערן יעקב, ויו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן הגיעו להסכמות על מודל שכר חדש לדיפלומטים בשליחות המדינה.

ידידיה בן אור , ט"ז באדר תשע"ז

הסכם שכר חדש. משרד החוץ בירושלים
הסכם שכר חדש. משרד החוץ בירושלים
צילום: פלאש 90

הממונה על השכר במשרד האוצר, ערן יעקב ויו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, הגיעו להסכמות להסדרת מבנה שכרם של הדיפלומטים בשירות החוץ ובנציגויות ישראל בחו"ל ומודל עדכונו.

במהלך הלילה נוהל משא ומתן בהובלת יעקב וניסנקורן ובשיתוף עם ועד עובדי משרד החוץ בראשות חנן גודר.

בשנת 2014 הצדדים הגיעו להבנות עקרוניות בנוגע ללוחות זמנים לאימוץ מנגנון שכר, אך בשל חילוקי דעות בנוגע לאופן יישומו, המודל החדש טרם הופעל.

ההסכמות שהושגו היום מייצרות לראשונה מנגנון מודרני לעדכון גובה השכר בהתאם ליוקר המחיה במדינות השירות ולמאפייני רמת החיים בה.

כחלק ממבנה השכר החדש, נקבע כי השכר בדרגה הנמוכה ביותר יעמוד על 18 אלף שקל, ואליו יתווספו תוספת ותק בשיעור 0.32% לכל שנת שירות ותוספת של 8% לשכר לכל דרגה. שכר השליחים בחו"ל ייקבע באמצעות המרת השכר האחיד ליוקר המחיה בכל מדינת שירות.

המודל המוצע מביא בחשבון את מבנה התא המשפחתי של השליח ומשקף גם את מאפייני השירות במדינת היעד על מנת לעודד שירות בארצות הנחשבות לקשות שירות. בהתאם להבנות בין הצדדים, המודל יעודכן באופן סדיר באמצעות נתונים עדכניים שיתקבלו מחברת ייעוץ בינלאומית.

ההסכם החדש קבע גם מסגרת תקציב בגובה מיליון ש"ח לצורך מנגנון לשיפור הפנסיה לעובדים במסלול פנסיה צוברת.

בד בבד, ולצד ההסכמות שאפשרו לסיים את המשבר, בימים אלו נרקמת הרפורמה במס שתסדיר את כללי המס החלים על המשרתים בחו"ל ותחיל עליהם את אותם כללי מס שחלים על העובדים בישראל.

יצוין כי ההסכמות צפויות לשפר את שכר הנטו של שליחי משרד החוץ. כמו כן הוסכם על תקופת מעבר בה תובטח תוספת שכר אישית במקומות בהם הדבר נדרש כתוצאה מהמעבר למודל השכר החדש ותיקון כללי המס. ההסכם יחול מתחילת שנת 2017.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, בירך הבוקר את הצדדים ואמר, "העובדות והעובדים שמקדישים את חייהם לייצוג המדינה בזירה הבינלאומית, תוך הקרבה אישית משמעותית, ראויים לתגמול הולם עבור שליחותם. ההסכם מעגן מנגנון עדכון מודרני, שמציב את ישראל בשורה אחת עם מדינות מפותחות אחרות ביחס לשכר דיפלומטים. אני רוצה להודות מקרב לב לממונה על השכר, ערן יעקב, על כך שפעל בשיתוף פעולה מתוך הכרה בחשיבות תרומתם של השליחים. ברכות שלוחות גם לחברי ועד עובדי משרד החוץ, בראשות חנן גודר".

הממונה על השכר במשרד האוצר, ערן יעקב בירך על הסיכום שהתגבש אחרי הידברות ארוכה בין הצדדים ואמר: "לראשונה גובש מודל מקצועי לקביעת שכרם של השליחים המשרתים בחו"ל ומתמודד עם המורכבויות הרבות בקביעת שכר במעל 100 נציגויות בעולם. המודל יסייע למשרד החוץ ולגייס עובדים מוכשרים ולאייש משרות בשירות הדיפלומטי לרבות במדינות שהשירות בהן מורכב. כולי תקווה שהסיכום יביא תועלת רבה ויסייע להצלחת משימותיה הבינ"ל של מדינת ישראל".

יו"ר ועד עובדי משרד החוץ, חנן גודר, הוסיף, "הלילה הצלחנו לעצור עוול של שנים בשיתוף עם ההסתדרות ולעצור את שחיקת השכר הבלתי נסבלת של עובדי שירות החוץ. אנו שמחים שגם באוצר הבינו כי המציאות שנוצרה מסכנת את שירות החוץ ופוגעת בשליחותם של הדיפלומטים הישראלים. זו היא אבן דרך ראשונה במאבק על שיפור תנאיהם של מי שעוסקים לילות כימים בשמירה על האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. מציאות בה עובדי שירות החוץ נדרשו לממן את שירותם מכיסם הפרטי היא בלתי נסבלת ואני מקווה כי הסכם זה יצמצם את הפגיעה במשרד החוץ שקריסתו היא פגיעה בביטחון הלאומי. אני מבקש להודות ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ולמנכ"ל משרד החוץ יובל רותם על המעורבות בקידום ההסכם".