בשבע מהדורה דיגיטלית

קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

יותר מ-1,200 עמודים נושאים בתוכם עשרות מאמרים איכותיים, מסודרים, קריאים ומחדשים.

הרב יואל קטן , י"ח באדר תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

אסיף ד.

שנתון איגוד ישיבות ההסדר.

ירושלים, איגוד ישיבות ההסדר,

תשע"ז. שני כרכים

(ktavet.asif@gmail.com)

הכרך הראשון עוסק בענייני הלכה ואגדה והשני בענייני תנ"ך ומחשבה, פרי רוחם ולימודם של רבני, תלמידי ובוגרי ישיבות הסדר, וגם כמה ישיבות נוספות. המערכת כוללת עשרים וכמה עורכים ממגוון ישיבות, וכנראה שהיא מצליחה לתפקד היטב גם בלי עורך ראשי, ולאו מילתא זוטרתא היא.

שני הכרכים הללו, יוזמה מלמטה שכבר כבשה לה מקום של כבוד, משדרים איכות, צניעות, פשטות, ענייניות, אהבת תורה ויראת שמיים, וגם ביטחון עצמי ועוצמה. גם אתר 'אסיף' מלא וגדוש. אם זו המראָה של הציבור התורני שלנו – אנחנו נראים בה בהחלט לא רע.

*****

מחיל אל חיל.

לימוד תורה יומי לחייל.

עורך: ברק בן אקון.

עורך אחראי: אלעד ברנד.

שעלבים, הוצאת משעול,

תשע"ז. כ-400 עמ'

(08-9276520)

מחזור מרץ 2017 של ישיבות ההסדר מתגייס בימים אלו. כמה מאות בני ישיבה יתחילו שירות צבאי של כשנה פלוס, רובם ככולם ביחידות השדה. צה"ל דואג ב"ה לכל מחסורם, אבל לא תמיד לצורכי הנפש והנשמה. ספרון כיס זה בא למלא בדיוק את החלל הזה. יש בו עמוד של לימוד יומי לפי תאריכי השנה לזמנים שאינם לא מן היום ולא מן הלילה, בענייני הלכה ואגדה, בלשון קלה וזורמת, בתוספת זמני היום בהלכה ועוד.

הספרון פרי טרחתם של רבני ואברכי ותלמידי ישיבת שעלבים, שמכירים את אורחם ורבעם ושיחם של חבריהם המתגייסים, ומכוונים בספר זה למלא בדיוק את מה שיחסר להם. הספר יחולק חינם לכל המתגייסים החדשים, מנהג שכבר קנה לו חזקה. מיותר לומר שאין כאן תחליף ללימוד איכותי בכל שעה פנויה, אלא קיום אלגנטי ונעים של "והגית בו יומם ולילה" כאשר אין אפילו דקה פנויה.

*****

ענן אש ודיבור.

על הסדר בו כתובה התורה.

אברהם ישראל שריר.

מרכז שפירא, אור עציון ספרי איכות תורניים,

תשע"ז. 709 עמ'

(08-8502822)

מדובר ביצירה מקיפה, העוסקת בשאלות שימיהן כימי היות תורה בישראל – הסדר והקשר שבין פרשיות ובין פסוקים בתורה, והסיבות לפיצול נושאים מסוימים בפרקים שונים ואף בחומשים שונים. הרב שריר, חתנו של הגר"ש ישראלי זצ"ל ראש ישיבת מרכז הרב, התחיל כבר לפני שנים רבות להיכנס לעובי הקורה של שאלות נכבדות אלו, אסף הסברים ותובנות מכל הספרות התורנית מתקופת התנאים ועד ימינו, והוסיף עוד הרבה משלו.

על פני ל"ח פרקים לפי סדר החומשים, הוא מנסה לפתור את החידות שמציבה לנו התורה בסדר המיוחד שלה. כך למשל בפרק י"ב הוא נכנס למחלוקת רש"י ורמב"ן האם חטא העגל קדם לציווי המשכן או שהוא אירע אחריו, מביא ראיות לשני הצדדים, ומנסה להוכיח שמדובר לא רק על מחלוקת בפשט התורה - אלא בוויכוח על מהותו של המשכן ועל משמעות מעמד מתן תורה: לדעת הרמב"ן השראת השכינה במשכן היא המשך ישיר לרוח הקודש שלה זכו מקבלי התורה, ולדעת רש"י מעמד מתן תורה היה אירועי היסטורי חד פעמי, ורק בעקבות הפרת הברית בין ה' לישראל בחטא העגל וכריתת הברית מחדש היה צורך בבניין שבו תשרה השכינה בישראל.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com