חוק v-15 אושר בכנסת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק V-15 לפיו גוף שעוסק בפעילות פוליטית, גם אם אינו מפלגה, יחוייב בפיקוח קפדני.

ניצן קידר , כ"ב באדר תשע"ז

ח"כ יואב קיש
ח"כ יואב קיש
צילום: יח"צ

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה שלישית את התיקון לחוק מימון מפלגות שזכה לכינוי ״חוק V-15״.

על פי הנוסח המתוקן שעליו החליטה ועדת הכנסת בראשות ח"כ יואב קיש, יוגדר כ"גוף פעיל בבחירות" גוף שעוסק בפעילות פוליטית, למרות שהוא אינו מוגדר בחוק כמפלגה.

על פי הצעת החוק יחולו על אותו גוף חובות דיווח למבקר המדינה, חובת התאגדות והגבלות מסויימות על גובה התרומות שיוכל לקבל, בדיוק כפי שחלות חובות דומות על מפלגות, מאחר ופעילות אותו גוף מזכירה מאוד פעילות של מפלגה רגילה.

הצעת החוק קובעת שלוש רמות שונות עבור אותו "גוף פעיל בבחירות", על פי החלוקה הבאה: עד לפעילות פוליטית בסך של 100 אלף שקל לא תחול על אותו גוף שום חובת דיווח. על גוף שהפעילות הפוליטית שלו גוררת הוצאות כספיות שבין 100 ל-400 אלף שקל תחול חובת רישום של הגוף אצל מבקר המדינה, אך לא תחול עליו ענישה פלילית במידה והוא לא יעמוד בדרישות הדיווח שחלות עליו.

מעל סכום זה, חלה חובת התאגדות והגבלות על סכום התרומות שיוכל לקבל וכמו כן ענישה מסוגים שונים למפירי החוק.

יוזם ההצעה, ח"כ יואב קיש אמר בתגובה לאישור החוק, "היום שמנו וי על V-15. זהו חג לדמוקרטיה שיודעת גם להתגונן מפני זיהומה. הצבנו חומת בטון מול קניית שלטון בכסף".

ח"כ יואל חסון (המחנה הציוני) אמר בתגובה לאישור החוק כי מדובר ב"חוק קשה, דרמטי ואסוני לדמוקרטיה הישראלית. יום האישור שלו בכנסת הוא יום רע לאזרחי ישראל שיתרחקו עכשיו עוד יותר ממעורבות פוליטית שאינה פרלמנטרית".

"למרות זאת, יחד עם סיעתי המחנה הציוני, הובלנו בוועדות שינויים דרמטיים בחוק שהוציאו ממנו מכשולים רבים שהליכוד רצה שיוטלו על ארגונים חוץ פרלמנטריים. נתניהו נכנס להליך החקיקה כשהוא רוצה לשתק את השיח האזרחי נגדו ויוצא ממנו עם מגבלות כבדות שיקשו עליו לתפקד כשופר התעמולה הפרטי שלו וכצינור לקבלת טובות הנאה בשווי מאות מיליוני שקלים. ממשלה בראשותנו תפעל לבטל את החוק הזה", טען חסון.