דו"ח המבקר: מי חייב למי?

המדינה אינה יודעת אם היא חייבת כספים לקק"ל עבור הפיתוח במקרקעי המדינה, או שמא קק"ל היא שחייבת למדינה כספים.

ערוץ 7 , כ"ג באדר תשע"ז

קרן קיימת לישראל קק"ל
קרן קיימת לישראל קק"ל
צילום: פלאש 90

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא פרסם אחר הצהריים (שלישי) את דוח המבקר העוסק בניהול הכספי של פעולות קק"ל במקרקעין שבבעלות המדינה.

בדוח נאמר כי קק"ל היא הבעלים של כ-2.5 מיליון דונם שהם כ-12% משטח מדינת ישראל. על פי האמנה בין הממשלה לבין קק"ל משנת 1961, הוקם בקק"ל מינהל פיתוח הקרקע- מפ"ק, שעוסק בפיתוח, הכשרה ובייעור של כלל מקרקעי ישראל.

על פי האמנה, קק"ל אמורה לממן מתקציבה את הפיתוח שהיא עושה במקרקעי המדינה ולאחר מכן לקבל מהמדינה החזר. ב-1991 חתמו המדינה וקק"ל הסכם על פיו החזרי המדינה לקק"ל בגין פיתוח מקרקעי המדינה ייעשו באמצעות העברת מקרקעין מהמדינה לקק"ל.

בעקבות ההסכם העבירה המדינה לקק"ל בין ספטמבר 1991 לאפריל 1992 מקרקעין בשטח של כ-51,000 דונם - בגליל. בניגוד לנדרש בחוק מקרקעי ישראל, משרד האוצר לא פנה לוועדת הכספים של הכנסת לצורך קבלת אישור לביצוע העברת המקרקעין.

מבקר המדינה שפירא מתריע בדוח זה על מחדלי המדינה וקק"ל, שכלל אין בידיהן מידע מהימן לגבי היקף ההוצאות שהוציאה קק"ל בגין פיתוח מקרקעין שבבעלות המדינה. קק"ל העריכה באוגוסט 2014 כי המדינה חבה לה כ-10.5 מיליארד ₪ בגין הוצאות אלה.

המבקר גם קובע כי אין למדינה מידע מהימן לגבי ערך הקרקעות שהעבירה המדינה לקק"ל שערכן עשוי להסתכם במיליארדי ש''ח.

כפועל יוצא מכך, המדינה גם אינה יודעת אם היא שחייבת כספים לקק"ל עבור הפיתוח שמינהל פיתוח הקרקע-מפ"ק עשה במקרקעי המדינה, או שמא קק"ל היא שחייבת למדינה כספים בהתחשב בשווי הקרקעות שקיבלה מהמדינה, ובהתחשב במאות מיליוני השקלים שהתקבלו כהכנסות מאותן קרקעות, והועברו לקק"ל במקום להיות מופקדים כנקבע בהסכם בקרן מיוחדת.

מקק"ל נמסר בתגובה: "קק"ל מאמינה בביקורת ככלי חשוב לשיפור והתייעלות. הנהלת קק״ל הנוכחית מחויבת לעקרונות של שקיפות, כללי מנהל תקין מחמירים, פיקוח ובקרה ותמשיך בדרך זו, כדי להגשים את חזונה וייעודה למען העם היהודי ומדינת ישראל.

"התוספת לדו"ח, מתייחסת להסכם שנתחם בשנת 1991 שהוגדר בשעתו על ידי ממשלת ישראל כ"סודי" שאף ציינה שחשיפתו תפגע ביחסי החוץ של מדינת ישראל. קק"ל עודנה מאמינה, כי השיקולים שעמדו בבסיס הטלת החיסיון נכונים גם בימנו אנו, אך ההחלטה בנושא נמצאת בסמכות ממשלת ישראל וכנסת ישראל, ומשהוחלט על ידי גופים אלה לפרסם הדו"ח, אנו מכבדים זאת".