רב צריך להיות חבר?

בכנס השנתי של רבני אירופה דנו הרבנים בדרכים לליבו של הסטודנט היהודי. בין היתר עסקו הרבנים בשאלת אופי הקשר הרצוי עם הצעירים.

ערוץ 20 , כ"ג באדר תשע"ז

בכנס השנתי של מרכז רבני אירופה באיטליה קיימו הרבנים פאנל מיוחד תחת הכותרת: "הסטודנט היהודי כאתגר".

בפאנל השתתפו יו"ר ארגון 'יהדות מזווית אחרת' הרב מרדכי דוד נויגרשל, רבה של וינה ויו"ר הנהלת אונ' לאודר ביזנז סקול הרב יעקב בידרמן ויו"ר ארגון טל בלונדון הרב יונתן טוויל.