מונה נשיא לבית הדין השרעי לערעורים

הקאדי עבד אלחכים סמארה נבחר פה אחד לנשיא בית הדין השרעי לערעורים, בהמלצת יו"ר הועדה, שרת המשפטים שקד.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ח באדר תשע"ז

הועדה לבחירת קאדים. ארכיון
הועדה לבחירת קאדים. ארכיון
צילום: אלירן אהרון

הוועדה לבחירת קאדים קיבלה פה אחד את הצעת שרת המשפטים איילת שקד למנות את הקאדי עבד אלחכים סמארה לנשיא בית הדין השרעי לערעורים.

החל ממאי 2001 מכהן סמארה כקאדי בבתי הדין השרעיים, וכשמונה שנים לאחר מכן מונה לקאדי בבית הדין השרעי לערעורים.

בין השנים 2011-2105 כיהן הקאדי סמארה בתפקיד מנהל בתי הדין השרעיים.

החל מסוף שנת 2016 מכהן הקאדי סמארה כנשיא בפועל של בית הדין השרעי לערעורים, לאחר שהנשיא היוצא של בית הדין, הקאדי דאוד זיני, יצא לשבתון ולאחר מכן לפנסיה.

לאור זאת החליטה הועדה לבחירת קאדים למנות את הקאדי סמארה, המקובל בציבור המוסלמי והינו סמכות דתית ידועה ומכובדת, לנשיא בית הדין במינוי של קבע.