"להקים ועדת בדיקה לאלימות שוטרים"

בעקבות הגשת כתב האישום נגד השוטר הנוגח מוואדי ג'וז דורשים בחוננו מהשר והמפכ"ל להקים וועדת בדיקה לאלימות המשטרה.

שלמה פיוטרקובסקי , ג' בניסן תשע"ז

נדרשת ועדת בדיקה? ארדן ואלשיך
נדרשת ועדת בדיקה? ארדן ואלשיך
צילום: Yonatan Sindel/Flash90

עו"ד מנשה יאדו מהמחלקה האזרחית בארגון חוננו קורא להקים ועדת בדיקה שתבחן את אלימות השוטרים.

במכתב ששלח לשר לביטחון פנים גלעד ארדן ולמפכ"ל המשטרה רוני אלשיך מטיל עו"ד יאדו את האחריות לאלימות השוטרים הגואה על פיקוד המשטרה ומח"ש, ותוקף את הודעת הגינוי של המפכ"ל לאלימות השוטר בואדי גו'ז, ומכנה אותה "עצימת עין".

"ההתנערות מהתנהלות השוטר יכולה הייתה להיות מבורכת אילו הייתה בצידה גם קבלת אחריות מצד המשטרה", כתב עו"ד יאדו. "אולם כאשר ההתנערות ממעשי השוטר אינה מלווה באקט של קבלת אחריות כי אז יש בה משום הטלת האחריות כולה על כתפי השוטר ועצימת עין מאחריות המשטרה לאלימות של השוטרים שלה".

"כמי שהגיש במסגרת ארגון חוננו עשרות תלונות כנגד שוטרים, בין אם על אירועי אלימות בין אם על דיווחים שקריים בין אם על כניסה שלא כדין לחצרים בין אם על החרמה שלא כדין של טלפונים, בין אם על שיבוש ראיות, ונתקל חזור ושנה בסגירת תיקים בלא בדיקה או בלא נימוק או דחייה בקש, יודע אני כי אלימות השוטר איננה מקרה חריג אלא יש בה גם משום תולדה של מדיניות מגוננת על שוטרים הן מצד המשטרה, הן ובעיקר מצד מח"ש והן מצד הפרקליטות על זרועותיה השונות", הוסיף עו"ד יאדו.

לדבריו, "מעבר לתלונות שהגשנו קיבלנו מאות תלונות אשר דחינו על הסף נוכח המוטיבציה השלילית שמשדרים גורמי החקירה לחקור תלונות ובפרט כאשר הוגשו בלא תיעוד ויזואלי".

"אם כן המקרה של ואדי ג'וז אינו אירוע חריג בהיבט הפעלת האלימות, אלא אך בעובדה כי האלימות תועדה לעין המצלמה. האחריות של השוטר מואדי ג'וז היא לגבי אירוע אחד, אולם האחריות של פיקוד המשטרה ומח"ש היא אחריות רחבית לתופעה הפושה של אלימות שוטרים", הדגיש.

עו"ד יאדו הוסיף, "במקום בו אני נמצא אין כמעט יום (לרבות היום) שאיני מקבל תלונה על אלימות שוטרים, כאשר מצד שני נסגרות התלונות אחת אחרי השנייה אף בלא לפתוח בחקירה. המערכת מגוננת על שוטרים כנגדם הוגשו תלונות כאם שמגוננת על גוריה, ואין שדר של הכוונה של קו פעולה שמאזן בין החובה להפעיל כח לבין החובה לפעול כדין".

"אילו רק היתה ננקטת על ידי המשטרה עצמה יד קשה כנגד אלימות שוטרים כי אז לא הייתה אלימות. העובדה שהאלימות פושה בקרב שוטרים מעידה אפוא על ליקוי חמור בהכוונה שמצד בסגל הפיקודי. אלימות השוטרים וההימנעות של הגורמים האמונים מהפעלת בקרה אפקטיבית על אותה אלימות מדרדרות את האמון של הציבור במשטרה. בשעה זאת בה אמורה המשטרה לבדוק עצמה כי אז אנו סבורים כי יש מקום להקים וועדת בדיקה, אשר תהא פתוחה לשמיעה של עמדות של גורמים רלוונטיים מן הציבור, לגבי אלימות שוטרים, הכוונה מראש וביקורת בדיעבד", חתם עו"ד יאדו.