תלונה: זילבר פעלה בניגוד לתקשי"ר

המשנה ליועמ"ש דינה זילבר מתחה ביקורת נוקבת על הממשלה בכנס פומבי. בתנועה למשילות ודמוקרטיה פנו לשרת המשפטים וליועמ"ש.

ידידיה בן אור , י"ג בניסן תשע"ז

עברה על הוראות התקשי"ר? המשנה ליועמ"ש דינה זילבר
עברה על הוראות התקשי"ר? המשנה ליועמ"ש דינה זילבר
צילום: Yonatan Sindel/Flash90

המשנה ליועמ"ש עו"ד דינה זילבר נתנה בשבוע שעבר הרצאה בכנס פומבי בתל אביב, אשר עוררה לא מעט הדים בתקשורת.

בדבריה התריעה זילבר מפני המתקפות על המשפטנים בשירות הציבורי והביע התנגדות נחרצת לצעדי הממשלה בסוגיית תאגיד השידור הציבורי.

זילבר אמרה בהרצאתה בין היתר, "הפיצול של מערכת החדשות מגוף השידור יביא לתוצאות שליליות. גם במתכונת המאוחדת של התאגיד, העשייה שלו לא טריוויאלית ומאותגרת. פיצול והחלשה לא יעשו טוב, לא לתאגיד ולא למדינה".

הדברים הללו נאמרו על אף שקודם לכן הגיעו ראש הממשלה ושר האוצר לסיכום ומתווה פשרה בנוגע להסדרת התאגיד.

בתנועה למשילות ודמוקרטיה אומרים כי בדבריה פעלה עורכת הדין זילבר בניגוד מוחלט לתקנון שירות המדינה (התקשי"ר) המחייב כל עובד ציבור. בתלונה שהוגשה לשרת המשפטים, ליועץ המשפטי לממשלה ולנציב שירות המדינה כותבים בתנועה כי הדברים שנאמרו הינם הצגת עמדה לעומתית לתפיסת הממשלה ולעבודתה.

"הבעת עמדה זו, אם בהרצאה פומבית, אם בהעברת הדברים לכלי התקשורת, מהווה עבירת משמעת, ועומדת בניגוד להוראות תקנון שירות המדינה ולהוראות היועץ המשפטי לממשלה" נכתב.

תקנון שירות המדינה (פסקה 42.537) קובע כי: "אסור על העובדים המנויים בפסקה 42.321 לבקר את הממשלה ומשרדיה ובכלל זה מדיניותם, במסיבת עיתונאים, בראיון עם עיתונאי, בנאום במקום פומבי, בשידור, בעיתון או בספר".

בתנועה למשילות ודמוקרטיה אף טוענים כי זילבר התבטאה בניגוד לעקרונות הקבועים בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה שקבע הגבלות על עובד ציבור להשמיע בפומבי עמדה המנוגדת לעמדת הממשלה. בהנחיית היועץ נקבע כי "עובד במשרד ממשלתי אינו רשאי להביא בפני ועדה מוועדות הכנסת עמדה שיש בה משום התנגדות להצעת חוק ממשלתית או סטיה מהותית ממנה... אין זה מתיישב עם עקרונות המשפט ועם סדרי ממשל תקינים שנציג הממשלה יחלוק על עמדת הממשלה בפני ועדה של הכנסת".

בתנועה כתבו לסיום: "נבקש כי תעשו שימוש בסמכותכם בהתאם להוראות חוק שירות המדינה (משמעת) ולתקנון שירות המדינה".

מנהל התנועה למשילות ודמוקרטיה יהודה עמרני אומר כי "כאשר הפקידים הבכירים בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, האמונים על שלטון החוק והמנהל תקין, פועלים בניגוד לתקנון שירות המדינה ולהנחיות היועמ"ש, הדבר פוגע באמון הציבור ובמנהל התקין במערכת אכיפת החוק".