קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

זוהי ההדפסה השלישית של הספר המיוחד והענק הזה - מילון מדעי שלם לעברית התנ"כית בכרך אחד.

הרב יואל קטן , א' באייר תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

מילון העברית המקראית.

אוצר לשון המקרא מאל"ף עד תי"ו.

מנחם-צבי קדרי.

רמת גן, אוניברסיטת בר אילן,

תשע"ז. סד+1188 עמ'

(03-5318575)

המהדורה הראשונה של ספר זה, שנקראה 'אוצר לשון המקרא', החלה לצאת לאור לפני כשישים שנה (הכרך הראשון בשנת תשי"ז), והיא כללה גם תרגום וקונקורדנציה.

במהדורות הבאות התרכזו בהסבר של משמעויות כל המילים שבתנ"ך בעברית מדוברת, כולל השוואה למקבילות בלשונות השֵמיות הקרובות ללשון הקודש כשהיה צורך להבין את פירושן לפי הפשט של מילים מוזרות, חריגות ויחידאיות.

בהערות שבסוף הערכים מובאות דעותיהם על שורשן ופירושן של מילים קשות של פרשני מקרא עתיקים וחדשים ושל מומחים בדקדוק, כולל הסבר הטיות לא-מקובלות וסטיות-לכאורה מכללי הלשון. יש כאן ניתוח והסבר של כל המילים שבתנ"ך, כולל שמות, מקומות ואישים, והפניות לכל הערכים הדומים או המקבילים.

חלק עיקרי בעבודת העורך ועוזריו היה להחליט אם להפריד או לצרף מילים דומות בשורשן אך בעלות משמעות שונה במידה זו או אחרת (הכרעה בין הומונימיה לפוליסמיה), מהעבודות הקשות שבמקדש לשון הקודש.

*****

בירורי אמונות ברמב"ם.

בריאה, נבואה והשגחה ב'מורה נבוכים'.

חיים ויסמן.

הר ברכה, מכון הר ברכה, תשע"ו. 284 עמ'

(wchaimw@gmail.com)

חיים ויסמן הוא פיזיקאי, בוגר וממשיך של ישיבת הר ברכה שבשומרון בראשות הרב אליעזר מלמד.

בישיבת הר ברכה מתחנכים התלמידים שאחרי חמש או שש שנות לימוד, כולל השירות הצבאי, נשארים ב'כולל' אלו שחשקה נפשם בתורה ועתידים בעז"ה להיות רבנים ור"מים, והאחרים נשארים ברובם דבוקים לישיבה כאשר חלק מיומם מוקדש ללימוד מקצועות אקדמיים שונים. ספר זה הוא פרי שיטת חינוך זו.

במקביל להמשך לימודיו התורניים, העמיק המחבר במשך שנים בספר 'מורה הנבוכים' ובשאר כתבי אדוננו הרמב"ם, נוסף ללימודיו המקצועיים ולעבודתו, וסדרת בירוריו ועיוניו מוצגת לעיני הקורא. הוא דן בבריאה, בהגדרת הנס, בתחיית המתים, בנבואה, בתכלית המציאות, במתן תורה, בהתערבות האלוקית בעולם, ובמשמעות התפילה ועוד ועוד, ומוכיח את טעות הגישה האקדמית שמוציאה מספר 'מורה הנבוכים' את רוחו ואת נשמתו, ומביאה את המעיין בו אל מקומות שלא שיערם הרמב"ם.

*****

בשבילי העבר.

פרקים בתולדות קרן קיימת לישראל ובתולדות ההתיישבות היהודית בגליל התחתון.

בעריכת אופירה ג' קובלסקי.

רמת גן, בר אילן,

תשע"ו. 20+207 עמ'

(03-5318575)

קובץ ובו י"א מאמרים העוסקים בפרקים ובאישים בתולדות הקרן הקיימת לישראל וההתיישבות היהודית בגליל התחתון.

לעתים נראה שחוקרים חשובים עוסקים בזוטות, כמו למשל מאמר בעניין פעילותה של קק"ל בעיר שנחאי בין מלחמות העולם – מה זה כבר משנה? אולם מתברר שהפניית הזרקור לפינה זו על ידי חוקר מוכשר מאירה את מכלול פעולותיה של קק"ל בעולם היהודי להשגת האמצעים לרכישת קרקעות בארץ ישראל ובמקביל לחיזוק החינוך היהודי, נותנת מבט מעניין על תולדותיה של קהילה יהודית בקצה העולם, מתארת שיתופי פעולה בין ארגונים שונים ותוצאותיהם החיוביות, ועוד ועוד.

מפתח מפורט ומבוא באנגלית מסיימים את הספר.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com