הסתדרות המורים: לא להשתתף במדורות

הסתדרות המורים מרעננת את ההנחיות האוסרות על המורים להיות שותפים בארגון המדורות על ידי התלמידים, עקב האחריות המוטלת עליהם.

ידידיה בן אור , ח' באייר תשע"ז

בלי מורים. ל"ג בעומר
בלי מורים. ל"ג בעומר
הלל מאיר

הסתדרות המורים פרסמה הנחייה למורים החברים בה, לפיה עליהם לא להשתתף במדורות ל"ג בעומר של תלמידיהם.

בהסתדרות מסבירים כי ההנחייה פורסמה לנוכח האחריות הכבדה שהטיל משרד החינוך על עובדי ההוראה, באמצעות מר רותם זהבי מנהל אגף בטיחות ארצי, בעניין השתתפות עובדי ההוראה במדורות ל"ג בעומר

לדברי יפה בן דויד, מזכ"לית הסתדרות המורים, "אנו מורים באופן חד משמעי לכל עובדי ההוראה שלא להשתתף בהדלקת המדורות ולא לקחת חלק בארגונן, וזאת בשל האחריות הכבדה שמטיל משרד החינוך על עובדי ההוראה".

נציין כי לא מדובר בהנחייה חדשה, וכי גם בשנים הקודמות פרסמו הארגונים היציגים של המורים הנחיות דומות לחבריהם.