הצעה: הרשויות יחויבו לדווח על המיסוי

"כיום אין בידי הרוכש אפשרות לקבל שומת היטל ההשבחה המוטל על הנכס בטרם יחתום על החוזה", אמר מציע החוק ח"כ מלכיאלי.

חיים לב , ט"ו באייר תשע"ז

ח"כ מלכיאלי
ח"כ מלכיאלי
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

הצעת חוק שתקל על מוכרים ורוכשים דירות צפויה לעלות לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה ביום ראשון הקרוב.

על פי הצעת החוק, הרשויות המקומיות יחויבו לדווח למבקש – המוכר או הרוכש – בטרם חתימת חוזה אודות מס היטל השבחה במידה וקיים על הנכס, וכנגד תשלום אגרה. את ההצעה הגיש חבר וועדת חוקה, ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי.

מיסי היטלי השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין שהשביח את הנכס בטרם מכר את הנכס. התשלום מושת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שאישרה את ההשבחה והובילה לעליית שווי המקרקעין. המיסוי מוגש לתשלום בעת מכירת הדירה.

בדברי הסבר להצעת החוק נכתב כי "המצב כיום הוא כזה שבבחינת כדאיות עסקה במקרקעין, אין באפשרות הרוכש לקבל שומה לעניין היטל ההשבחה המוטל על המקרקעין".

חבר וועדת החוקה ח"כ הרב מיכאל מלכיאלי הסביר כי מטרת הצעת החוק היא לשנות מצב זה ולאפשר לקונה את קבלת השומה כנגד תשלום אגרה. הסדר זה יאפשר לרוכשים לברר את מצב המקרקעין טרם כריתת החוזה וקבלת החלטה מושכלת.

"כחבר מועצה לשעבר בעיר ירושלים ומשיחות שערכתי עם חברי המכהנים כחברי מועצה בערים שונות ברחבי הארץ", מציין ח"כ הרב מלכיאלי, "כי כיום בחלק מהרשויות המקומיות ישנה אפשרות של המוכר לקבל שומת היטל השבחה כנגד תשלום אגרה המסתכמת בעלות של לקיחת שמאי, אך לא תמיד היא מדויקת".