קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

הרב אי"ש לנדוי, הוציא לאור מהדורה חדשה ומתוקנת של ספרו של אביו עם הוספות רבות.

הרב יואל קטן , ט"ו באייר תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

מסע מירון.

על כל ענייני ל"ג בעומר, רשב"י ואתרא קדישא מירון, ציוני הקודש במירון צפת וטבריה, סדר לימוד ל"ג בעומר ותפילות מיוחדות למקומות הקדושים.

הרב בצלאל לנדוי.

ירושלים, תשע"ז. 264+סג עמ'

(8103coil@gmail.com)

הרב בצלאל לנדוי ז"ל, תלמיד חכם ועיתונאי וסופר וחוקר ומחנך, היה בין השאר גם ממחדשי מסורת העלייה למירון בל"ג בעומר, שבתוך דור אחד הפכה ממנהג של יחידים לאירוע השנתי רב המשתתפים ביותר בארץ ישראל. בנו, הרב אי"ש לנדוי, הוציא לאור מהדורה חדשה ומתוקנת של הספר עם הוספות רבות.

כ"ב מאמרים בספר, ביניהם על מנהגי ל"ג בעומר בתפוצות, מנהג החלאקה והקשר בינו ובין היום הזה, רשב"י והזוהר, רבי מאיר בעל הנס וקבר הרמב"ם, מרן הבית יוסף וצפת, האר"י והרמח"ל ועוד. נוספה איגרת המתארת ממקור ראשון את המסע שעשה בגליל רבי מנחם מנדל ראבין זצ"ל, מגדולי החסידות בגליציה לפני כ‑150 שנה.

*****

המחזיר שכינתו לציון.

מבט תורני על מלחמת ששת הימים ויום ירושלים.

הלכה, מוסר, דרוש, אמונה, רמז, רז, שיר.

העורך: שי הירש.

ירושלים, תנועת המזרחי העולמית,

תשע"ז. שלושה כרכים

(052-8836373)

החסר הקיים בתודעת הציבור, אפילו בציבור הדתי, בחשיבות יום ירושלים ומשמעותו התורנית, גרם לרב שי הירש, תלמיד ותיק בישיבת מרכז הרב הדולה ומשקה מתורת רבותיו לאחרים, לאסוף באופן מושכל חומרים חומרים של דברי תורה והלכה ומדרש ואמונה העוסקים בענייני ירושלים, ובעיקר בנס הגדול של שחרורה.

בשישה שערים עוסק הרב הירש במגוון רחב של נושאים שנכתבו ונאמרו על ידי מגוון רחב עוד יותר של תלמידי חכמים, מחברים, חוקרים ואנשי רוח, בענייני הלכה ומוסר, אמונה והודיה, נגלה ונסתר, שירים ופיוטים הקשורים לירושלים ולשחרורה. כל אלו ממלאים שלושה כרכים עבים, וכל מה שטרח לא טרח אלא כדי לתת לפני כל אוהב ירושלים שולחן ערוך ומוכן לסעודה.

כלולים בספר גם דברים רבים שנאמרו ונכתבו על ידי תלמידי חכמים מהעולם החרדי, והמחבר מדגיש בהגינותו שגם דברי התלהבות שנאמרו במוצאי מלחמת ששת הימים עדיין אינם מגדירים את אומרם כאומר הלל ביום העצמאות. בין הפרקים הוא כותב שלדעתו הניצחון במלחמה ההיא וכיבוש כל ארץ ישראל המערבית על ידי היהודים היוו מכה אנושה לאמונה הנוצרית וריפו את ידיה, ולתוך החלל הזה נכנסה הקנאות האסלאמית, שמבלבלת את העולם כולו.

*****

יום העצמאות ויום שחרור ירושלים.

באר מרים – סדרה לחגים.

עורך אחראי: הרב יעקב מדן.

אלון שבות, ישיבת הר עציון וידיעות ספרים,

תשע"ז. 412 עמ'

(info@ybook.co.il)

אוצר בלום ובו יותר משבעים מאמרים מאת רבני ובוגרי ישיבת הר עציון (נתח עיקרי נוטל העורך, מורי וידידי הרב מדן) בענייני מועדי חודש אייר.

השער הראשון עוסק ב'ראשית צמיחת גאולתנו', קיבוץ הגלויות והקץ המגולה, הריבונות היהודית על ארץ ישראל ועוד, השני עוסק במדינת ישראל ובמשמעות ההלכתית של קיומה, השלישי בימי ההודיה שבחודש אייר ובתוכנם המצוי והרצוי, הרביעי ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וענייני הנפילה על קידוש השם, והחמישי עוסק בירושלים ושחרורה. מתקיימים גם דיונים ובירורים על מהות סמלי המדינה (המנון, דגל, סמל ועוד) ומשמעותם היהודית, וכן מנותחים כמה שירים ישראליים ומתגלה לעתים, כצפוי, שבסיסם כולו קודש.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com