"מצפים לשיתוף פעולה לטובת הלקוחות"

התאחדות יועצי המשכנתאות הפיצה לבנקים מתווה עבודה חדש שתואם את הנחיות המפקחת על הבנקים.

ערוץ 7 , ט"ו באייר תשע"ז

סטנדרטים גבוהים. יונתן ברלינר
סטנדרטים גבוהים. יונתן ברלינר
צילום: ערוץ 20

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדווה בר, פרסמה בפברואר האחרון הנחיות לעבודה מול יועצי משכנתאות וקראה לבנקים לגבש נהלי עבודה בתחום בתוך חודשיים.

בהמשך להנחיות אלה הפיצה הבוקר (חמישי) התאחדות יועצי המשכנתאות מתווה עבודה חדש לבנקים.

יונתן ברלינר, סגן יו"ר התאחדות יועצי המשכנתאות, אמר "המתווה החדש גובש לאחר שבועות ארוכים של התייעצויות ונועד לאפשר ללקוחות להיעזר ביועצי משכנתאות אובייקטיבים ולהבטיח סטנדרטים מקצועיים גבוהים. אנחנו מקווים שגם הבנקים רואים את טובת הלקוחות לנגד עיניהם ומצפים לשיתוף פעולה מלא שלהם בהפיכת המתווה החדש לנוהל תקף".

עיקרי ההנחיות של המפקחת על הבנקים כוללות איסור על מניעת התייעצות של לקוחות ביועצי משכנתאות. כך נקבע בהנחיות בין היתר כי "לא יסרב תאגיד בנקאי לנוכחות נציג מטעם הלקוח, בשום שלב בתהליך לקיחת הלוואה לדיור". בהנחייה עוגנה גם כן האפשרות של היועצים לבצע מו"מ עבור לקוחותיהם, "תאגיד בנקאי יאפשר לנציג הלקוח לפעול מולו ללא נוכחות הלקוח". עקרונות אלה עוגנו במתווה החדש.

נוסף על כך, התאחדות יועצי המשכנתאות מציעה את הקמתה של ועדה חיצונית בשיתוף נציגי הבנקים ובנק ישראל שתדון במקרים חריגים בהם מצוי בידי התאגיד הבנקאי מידע ממשי המעלה חשש ודאי לפגיעה בלקוח או אי-כשרות הפעולות המבוצעות על ידי היועץ.

התאחדות יועצי המשכנתאות הוקמה במטרה לקדם את הסדרת תחום ייעוץ המשכנתאות מול הבנקים והרגולטור והעמקת הידע המקצועי והמומחיות של חברי ההתאחדות.