התוכנית לפינוי הפזורה הבדואית

תנועת רגבים הגישה לשר אורי אריאל את "מבחן הנגב" – הצעת תכנית עבודה להסדרת התיישבות הבדואים בנגב - תוך פינוי המבנים הבלתי חוקיים

רעות הדר , י"ט באייר תשע"ז

התוכנית מוגשת לשר אורי אריאל
התוכנית מוגשת לשר אורי אריאל
צילום: באדיבות רגבים

תנועת רגבים הגישה לשר אורי אריאל את "מבחן הנגב" – הצעת תכנית עבודה להסדרת התיישבות הבדואים בנגב.

במסגרת המתווה - מציעים ברגבים להקצות תקציבים לצמצום פערים חברתיים, פיתוח אזורי תעשיה ושכונות לתושבי הפזורה.

התוכנית, כך על פי כותביה, מנתחת את הבעיות בהם נתקלה המדינה ואת הכשלים המובנים בתכניות שהוצעו לאורך השנים, ומציעה תכנית עבודה אופרטיבית שתאפשר בתוך שנים ספורות, את הסדרת רוב הפזורה הבלתי חוקית ביישובי הקבע הקיימים.

בשנת 2013, היתה תנועת רגבים הגורם המרכזי מבין אלו שטרפדו את "חוק בגין", תכנית שגיבש השר בני בגין, על בסיס דו"ח השופט בדימוס אליעזר גולדברג. ברגבים הצביעו על העובדה כי מתווה בגין כמעט ולא עסק במתן פתרונות לסוגיה המרכזית של הסדרת הפזורה, וביקש לרשום על שם הבדואים כ-200,000 דונמים של אדמות מדינה.

תכנית העבודה של רגבים, שהוגשה בימים אלו לשר אורי אריאל, הממונה על הרשות הממשלתית להסדרת התיישבות הבדואים, שמה את הדגש על מתן הפתרונות עבור עשרות אלפי האזרחים הבדואים המתגוררים בפזורה הבלתי חוקית ללא תשתיות הולמות, והסדרתם ביישובי הקבע, ללא תלות בפתרון סוגיית התביעות.

כל זאת, באמצעות פיתוח ושיווק של עשרות אלפי מגרשים עבור תושבי הפזורה על אדמות מדינה פנויות ביישובים הקיימים ובסמוך להם, תוך הרחבת היישובים בהתאם לצורך.

פרק מרכזי נוסף בתכנית מציג קווים לקידום תכנית לאומית לפיתוח הישובים החוקיים, הכוללת תכנית הבראה לצמצום הפערים עם שאר היישובים במרחב בתחומי חינוך, תעסוקה ופיתוח והענקת הטבות ליישובים המוכיחים התנהלות תקינה, ומתן "סל קליטה" שיעודד רשויות קולטות ותסייע להן בנטל הכלכלי של קליטת הפזורה.

העתקת מגורי תושבי הפזורה ליישובים הקיימים, אמורה להתקיים בעזרת שיפור החוקים והכלים הקיימים העומדים לרשות גופי האכיפה ומערכת המשפט, וללא צורך בחקיקת חוק כולל ומסורבל כדוגמת חוק בגין, שצפוי להיתקל במשוכות פוליטיות.

"גופי האכיפה יתמקדו ב'אכיפה תומכת הסדרה' - העתקה שיטתית של מקבצים שלמים לתחומי היישובים, באמצעות פיתוח שכונות לתושבי המקבצים ויצירת תמריצים לפינוי עצמי במסגרת לוח זמנים מדורג וקצוב, תוך מתן דגש על שמירת המרקם הקהילתי והשבטי", מסבירים ברגבים.

בנוגע לתביעות הבעלות גורסת תכנית רגבים כי יש לקבוע בחוק לוחות זמנים קצרים שיהוו חלון הזדמנויות בו ניתן יהיה להגיע למתווי פשרה, הכוללים פיצוי כספי גבוה מאוד, אך ללא כל תמורה בקרקע. במקרים בהם יכשלו ניסיונות הפשרה, סכום הפיצוי ילך ויפחת, והמדינה תתבע ותוכיח בבתי המשפט את בעלותה על הקרקעות, ותרשום אותן על שמה.

"המצב הקיים פועל לרעת המדינה והתושבים הבדואים גם יחד", אומר עמיחי יוגב, רכז מחוז הדרום בתנועת רגבים. "חייבים להקצות משאבים רבים לטובת קידום אמיתי של המגזר הבדואי, אך הדבר חייב לבוא יד ביד עם אכיפה והסדרה שישימו קץ לבניה הבלתי חוקית ולנגיסה המתמדת באדמות המדינה".

יהודה אליהו, מנכ"ל הארגון מוסיף כי "מדובר בתכנית לאומית, שלשם קידומה דרושה מנהיגות בעלת כתפיים רחבות וראייה היסטורית ואסטרטגית. בנוגע לתביעות הבעלות, המדינה צריכה להחזיר לעצמה את מאות אלפי הדונמים המדוברים. אדמות המדינה בנגב שוחררו בדם וביזע על ידי צה"ל במהלך מלחמת העצמאות, ולכן מי שמאמין בחזון יהודי וציוני, לעולם לא יוותר עליהן, ולא יעניק אותן במתנה לקומץ בעלי אינטרסים".

לתכנית המלאה לחצו כאן