המבקר למשרד החינוך: האפליה קיימת

מבקר המדינה מותח ביקורת על המחוז החרדי שלטענתו אינו מתערב דיו כדי למגר את תופעת האפלייה העדתית במוסדות חרדיים.

חיים לב , כ' באייר תשע"ז

מותח ביקורת. המבקר יוסף שפירא
מותח ביקורת. המבקר יוסף שפירא
צילום: יצחק הררי, פלאש 90

דו"ח המבקר שפורסם היום (שלישי) מתייחס גם לתופעת האפליה על בסיס עדתי שעדיין קיימת לטענתו במוסדות החינוך החרדיים.

בדבריו מתח המבקר ביקורת על המחוז החרדי שלטענתו אינו מתערב דיו כדי למגר את התופעה. "קיים חשש שהבירור הראשוני הממושך בהליך מנפה את רוב הבקשות, ובפועל מצמצם את המקרים שבהם מכריעה בסופו של דבר ועדת הערר של המחוז החרדי למקרים מובהקים בלבד", כתב המבקר.

במסגרת הדו"ח החריף הבהיר מבקר המדינה כי משרד החינוך ממעט מאוד בהפעלת סנקציות מינהליות, לאחר דיון בוועדת הערר שהסתיים בהכרעה נגד המוסד החינוכי ורק לאחר הליכים מתמשכים נוספים.

"ספק אם הפעולות שמשרד החינוך נוקט למיגור התופעה הן אפקטיביות, וספק אם יש בהן כדי לתת מענה מספק ונאות כמתחייב מהוראות הדין ומהתחייבויותיה הבין-לאומיות של מדינת ישראל", כתב המבקר.

המבקר המליץ למשרד החינוך כיצד להתמודד באופן מקיף עם תופעת האפליה. "על המשרד לבחון את הדרכים להשגת אכיפה יעילה תוך שימוש נרחב יותר בסנקציות מינהליות, ובמקרה הצורך אף בנקיטת אמצעים פליליים. כן עליו לפתח אמצעי פיקוח ובקרה כדי להעריך את יעילות פעולותיו. על המשרד לאזן בין מיצויו של הבירור הראשוני בהליך הבדיקה במחוז החרדי ובין הצורך בהכרעה ברורה של המשרד בתלונה בפרק זמן סביר".