"מנסים להפוך את הכותל לאתר לאומי"

במהלך שיעורו לתלמידיו תלה הרב שטרנבוך את המתיחות סביב הכותל המערבי ברצון של ההנהגה הישראלית המבקשת לטענתו להופכו לאתר לאומי

מיכל לוי , כ"ג באייר תשע"ז

הכותל המערבי
הכותל המערבי
צילום: אייסטוק

ראב"ד העדה החרדית הרב משה שטרנבוך התייחס במהלך שיעורו לתלמידיו למתיחות הקיימת סביב הכותל המערבי ותלה זאת ברצון של ההנהגה הישראלית המבקשת לטענתו להופכו לאתר לאומי.

"השבוע התקוטט אחד מראשי השלטון באמריקה עם ראשי השלטון בארץ ישראל, וטען להם שהכותל המערבי אינו שייך ליהודים - והם ראו בזה כפגיעה חמורה", אמר הרב שטרנבוך.

לדבריו, ההתייחסות הישראלית לכותל היא שהובילה לכך. "כל מי שיש לו עיניים לראות יראה את שורש העניין, שהרי ידוע שהם מנסים לרוקן את כותל המערבי מקדושתו ולהפכו ל'אתר לאומי'", אמר הרב שטרנבוך.

בנאומו הבהיר כי טקסי השבעת החיילים במקום יוצרים זילות לקדושת הכותל המערבי. "זה כבר שנים רבות שבעוונותינו הרבים הם מחללים את קדושת המקום ומשביעים שם חיילים וחיילות שיהיו נאמנים למדינה וחוקיה, ואלפי רחוקים באים לשם בפריצות נוראה כדי לבקר במקום, ולאחרונה הוסיפו פשע על פשעם לחזק את ידי הרפורמים ולתת להם מקום בכותל המערבי ללעוג שם רח"ל מהקב"ה ותורתו בפרהסיה".

"חס ושלום להפכו למרכז כפירה ולמרכז פריצות בתיפלותיהם המעורבות, כביכול הכותל המערבי אינו מקום קדוש אלא הוא רק מקום היסטורי ולאומי ששייך לערוך בו טקסים. כשהם עצמם עושים מהכותל המערבי מקום היסטורי ולאומי גרידא ואינם רואים בו כמקום קדוש, נוהג עמם הקב"ה במידה כנגד מידה וגם אומות העולם מתייחסים לכותל כמקום לאומי גרידא, ומשייכים אותו למחלוקת עם הישמעאלים על בעלות וחשיבות המקום, ומתעלמים לגמרי מקדושת ונוראות המקום שלא זזה משם שכינה מעולם".

"אם הם היו מכבדים את הכותל המערבי כמקום קדוש לתפילה ולא היו הופכים אותו ל'אתר לאומי' ששייך בו חלק לרפורמים לעשות בו את טקסיהם רח"ל, לא היו מתקוטטים עמהם לומר שהכותל המערבי אינו שייך ליהודים", אמר.