הרב גורן בראיון: "נגד גיוס בנות"

ראיון שנערך עם הרב גורן לפני כ-40 שנה חושף את עמדותיו לגבי גיוס נשים לצה"ל, "גם כאשר לבשתי מדים הייתי נגד גיוסן".

שלמה פיוטרקובסקי , ז' בסיון תשע"ז

הרב שלמה גורן
הרב שלמה גורן
צילום: אוסף התצלומים הלאומי

המאבק על דעת הקהל בנושא גיוס בנות לצה"ל, קיבל לאחרונה תפנית מעניינת עם טענת המצדדים בגיוס, שהרב שלמה גורן שהיה הרב הצבאי הראשי לצה"ל, תמך בכך, והראייה המוחצת לכך היתה העובדה שבתו אף התגייסה לצבא.

כהמשך למהלך הפרכת טענות אלו אחת לאחת, ארגון חותם בדק את הנושא באופן מעמיק והעלה כי אותם היתרים שנתן הרב היו פרטניים וכפופים לתנאים ברורים על רקע התקופה, והוא אף סירב להנפיק פסק כללי בנושא אלא הפנה חלק מהשואלות לפסק הרבנות הראשית שאוסר על גיוס בנות דתיות לצה"ל.

כעת, מציגים בארגון חותם ראיון נוסף עם הרב גורן, שהתפרסם בעיתון 'הארץ' מלפני כ–40 שנה בו הביע בפירוש את דעתו בנושא גיוס בנות.

בראיון לכתב אלי טייכנר בקיץ 1978 אמר הרב גורן באופן שאינו משתמע לשני פנים כי "גם כאשר לבשתי מדים של הרב הראשי לצה"ל, הייתי נגד גיוסן". הרב גורן אף והדגיש כי לא מדובר בדברים חדשים, "את השקפתי זאת ביטאתי בהזדמנויות שונות בישיבות סגל הפיקוד הגבוה".

באותה הזדמנות הבהיר הרב גורן את הסיבה לכך שחרף התנגדותו העקרונית, התגייסה לצבא בתו, השופטת בדימוס תחיה שפירא. "יחד עם זאת החלטתי, כי כל עוד קיים גיוס כזה, לא תיפקד ממנו בתי, משום שאני הייתי אחראי על הדת ועל המוסר בצבא".

גם ההיתרים הספורים שניתנו, לווו בסייגים והיו קשורים למצב השירות הלאומי באותה התקופה. "באופן חד משמעי, ההיתר (להתגייס) היה פרטני על בסיס היכרות אישית ובהתאם למצבה של כל אחת", אמרה שפירא בשיחה עם הרב ראם צפרי שערך מחקר בנושא, וציינה כי "הרב התבטא שרצוי שבת דתית תהיה בלילה בביתה".

שפירא תולה את הדברים גם במצב השירות הלאומי באותה התקופה. "בזמני (שנת 64-65), לא הייתה תופעה נפוצה של שרות לאומי. בוודאי לא באופן מוכר ממוסד ומסודר. היו הסדרים פרטיים, אבל לא כלליים, כך שלמעשה הייתי בדילמה של "או צבא או כלום", ולא בדילמה של "או צבא או שרות לאומי", ולמעשה הגישה ההלכתית של אבי הייתה שקיימת חובה הלכתית גם לבת לסייע לעם ישראל. כיום, יש ב"ה אלטרנטיבה מכובדת ורצינית של שרות לאומי, כך שניתן לעשות אפילו את אותם התפקידים בצבא גם במסגרת השרות לאומי".

בנותיה של שפירא שירתו בשירות לאומי, ולדבריה ישנם שינויים לרעה בצבא כיום. "הצניעות, הנורמות של הצניעות, והמשמעת בצבא השתנו כיום לרעה לעומת התקופה שלי. יתכן שחלק מהשינויים נבעו מעזיבתו של אבא זצ"ל את הצבא, מכיוון שאבא החזיק את הצבא בתקיפות בכל ענייני הדת וגם בענייני הצניעות".