קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

על הספר טועמיה: ספרון עדין בתוכו ובברו, מעוצב באופן אלגנטי במיוחד, הכולל בתוכו טעימות מכיוונים שונים מתוך טעמי יום השבת.

הרב יואל קטן , ז' בסיון תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

טוֹעֲמֵיהָ.

ל"ב טעימות במהלך השבת.

עקיבא אליהו קשתיאל.

עלי, תשע"ו. 200 עמ'

(02-6765027)

ספרון עדין בתוכו ובברו, מעוצב באופן אלגנטי במיוחד, הכולל בתוכו טעימות מכיוונים שונים מתוך טעמי יום השבת.

כמה מילים על ההוצאות לשבת שהן חלק מהוצאות תשר"י – תינוקות של בית רבן, שבתות, ראשי חודשים וימים טובים, שאינן כלולות בהקצבה האלוקית לשנה הבאה; על עניינו המיוחד של יום השישי, ועל הקדשת העמל וההכנות לכבוד שבת קודש; על "לכה דודי" ועל "אשת חיל"; על קריאת התורה ועל הזמן המיוחד המוקדש ל"מי שבירך" לחולים (ולמה דווקא בשבת); על ההבדלה בין קודש לחול בדיבור וברגש ועל סעודת מלווה מלכה – שניים-שלושה עמודים על כל אחד מל"ב הנושאים האלה, באופן הנוגע ללב לא פחות מאשר למוח. אין ספק - הרב קשתיאל, מהר"מים הבכירים במוסדות עלי, יודע לעשות את זה.

*****

ארכיאולוגיה תנ"כית.

זמיר כהן.

ישראל, הִדברות יהודית, תשע"ו-תשע"ז. שני כרכים

(073-2221250)

הרב זמיר כהן רב-הפעלים הספיק בחמישים וכמה שנותיו הרבה מאוד – ללמוד וללמד, להקים ישיבה וכולל ולעמוד בראשם, לשמש כרב שכונה, לחבר חיבורים חשובים בהלכה ובאגדה ובדרכי חינוך ולקרב רבים לדרך התורה, וגם להקים ערוץ טלוויזיה ואתר אינטרנט ולהפיץ בעזרתם כמות ואיכות של תורה שאי אפשר היה להעבירה לקהל היעד הזה באמצעים אחרים, ועוד ידו נטויה.

לאחרונה יצא לאור הכרך השני של הספר האלבומי 'ארכיאולוגיה תנ"כית' פרי ידיו, ובו הוא עוסק בעזרת חבר-עוזרים בהצגת העובדות והמעשים שבתנ"ך מתקופת יהושע בן-נון ועד ראשית ימי הבית הראשון (שלטון המלך דוד) לאור הארכיאולוגיה החדשה, כשהתיאורים מלוּוים בתמונות צבעוניות מרהיבות, במפות ובהסברים מרתקים שאף קורא לא יכול להישאר אדיש להם. הכרך הראשון עסק בתקופה שמבריאת העולם ועד אחרי יציאת מצרים, וכרכים נוספים בהכנה.

לא מדובר על ספר מדעי, אלא על חיבור חינוכי-תורני שעושה שימוש רב בממצאים הארכיאולוגיים כדי לתרץ אצל הקורא קושיות, רבות מהן - עוד בטרם תעלינה על דעתו.

*****

מן הגנזים.

ספר תשיעי.

אסופת גנזים מתורתם של קדמונים, נדפסים לראשונה מתוך כתבי יד.

עורך ראשי: הרב שלום הלל.

מודיעין, אהבת שלום, תשע"ז. תכא עמ'

(shh2@neto.bezeqint.net)

כל כמה חודשים יוצא לאור כרך נוסף מסדרת הקבצים המהודרת הזאת, שמטפלת באופן פדנטי ומקצועי בחומרים תורניים מכל קצווי העולם שנותרו עדיין בכתבי יד.

בכרך זה עשרה פרקים, הראשון כולל חידושי אגדות התלמוד מאת רבי משה לירמא ממרוקו מצאצאי מגורשי ספרד, אחר כך נמצא חיבור של אחד מגדולי איטליה, רבי משה זכות, בהלכות כתיבת ספר תורה ושמות ה', שנשלח לקראקא שבפולניה על פי בקשת חכמי העיר. בהמשך מובאים עשרות מכתבים קצרים שהוחלפו בין מרן הבן איש חי ובין רבי אליהו מני חברו, וקובץ ובו פרקים מקוריים ועלומים בתולדות חכמי בבל מאת רבי אהרן ששון, חכם בבלי שעלה לארץ ישראל לפני כמאה שנה. פרופ' י"ש שפיגל מציג מבוא מקיף לספר 'פרשת דרכים' לבעל ה'משנה למלך' שעדיין לא יצא לאור במהדורה מתוקנת, ועוד ועוד. אוצרות בלומים.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com