מה עושה לקות ראיה לאיכות החיים?

לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקווי הראייה מפרסמת הלמ"ס שורה של נתונים על אורח חייהם ואיכות חייהם של לקויי ראייה.

תגיות: למ"ס עיוורון
ערוץ 7 , י' בסיון תשע"ז

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: עיסאם רינווי

13% (כ-710 אלף נפש) מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי, 15% מהנשים ו-12% מהגברים, כך עולה מנתוני הלמ"ס המתפרסמים לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקווי הראייה.

11% (כ-570 אלף נפש) מתקשים קושי מועט ו-2.5% (כ-140 אלף נפש) מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים (אנשים עם לקות ראייה חמורה).

שיעור המתקשים בראייה עולה עם הגיל: 7% מבני 20–44 מתקשים במידה כלשהי, 16% מבני 64-45, 20% מבני 74-65 ו-44% מבני 75 ומעלה. 30% מבני 75 ומעלה מתקשים במידה מועטה ו-14% מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל. נשים סובלות מלקות ראייה יותר מאשר גברים, בכל קבוצות הגיל.

שיעור בעלי השכלה נמוכה (חסרי תעודת בגרות), גדול יותר בקרב אנשים לקויי ראייה, בכל קבוצות הגיל: בגיל 64-20 שיעור חסרי תעודת בגרות בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה גדול פי 1.5 מהשיעור בקרב השאר (46% לעומת 30%, בהתאמה). בקבוצת גיל זו, שיעור בעלי תעודה אקדמית בקרב אלה שאינם לקויי ראייה, כפול מהשיעור בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה (33% לעומת 18%, בהתאמה).

שיעור המועסקים בקרב לקויי הראייה נמוך יותר מאשר בקרב אנשים שאינם לקויי ראייה, בכל קבוצות הגיל ובמיוחד בגילים המבוגרים. שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בגיל 64-20 הוא 57%, לעומת 76% בקרב השאר.

בגילי העבודה (64-20) כשני שלישים (68%) מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה מרוצים מעבודתם וכמחצית (52%) מרוצים מהכנסתם, לעומת 87% ו-59% בהתאמה בקרב שאר המועסקים.

64% מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה היו עובדים גם אם היו יכולים להרשות לעצמם מבחינה כלכלית שלא לעבוד, לעומת 76% בקרב שאר המועסקים (תרשים 3).

ל-80% מבני 20 ומעלה עם לקות ראייה חמורה יש קשרים עם חברים, לעומת 93% בקרב השאר. 90% מרוצים מהקשר עם בני משפחתם, לעומת 97% בקרב השאר. 39% מצליחים בדרך כלל להתמודד עם בעיותיהם, לעומת 70% בקרב השאר. 29% דיווחו שהם חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, לעומת 23% בקרב השאר. כרבע (24%), חשים מדוכאים לעתים קרובות, לעומת 6% בקרב השאר. רבע (25%) חשים בדידות לעתים קרובות, לעומת 6% בקרב השאר

אנשים עם לקות ראייה חמורה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם, מאנשים שאינם לקויי ראייה. 73% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה מרוצים מחייהם, לעומת 89% בקרב השאר. 32% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, לעומת 55% בקרב השאר.