בשבע מהדורה דיגיטלית

פרופ' ברק: הקוד האתי – אחריות אקדמית

קוד אתי לאוניברסיטאות – מהלך מתבקש או פגיעה בחופש האקדמי?

נעמה בן-חיים , כ"א בסיון תשע"ז

פרופ' עמיצור ברק
פרופ' עמיצור ברק
צילום: אסתר פרידמן

החופש האקדמי הוא יקר מאוד, ובכל דבר יקר יש לנהוג בזהירות. לכן דווקא הקוד האתי, כשהוא מעוגן, מהווה אמצעי זהירות שמאפשר להגן ולשמור על החופש האקדמי: להגן – מהחלטות שרירותיות בעתיד להגבלתו, ולשמור – משימוש לרעה בחופש זה.

גם למען מעמדה המכובד של האקדמיה בציבור, חייבת המערכת האקדמית להנהיג קוד אתי. רבבות חברי הסגל האקדמי הם מגוון רחב של אקדמאים שמיעוט מתוכם מנצלים את החופש האקדמי לאמירות ויוזמות שעלולות להזיק או לפגוע, אף שאינן מתנגשות עם החוק, ותדמית האקדמיה נפגעת.

"האצילות מחייבת": לזכויות צמודות חובות. חופש אקדמי כרוך ברמה גבוהה של התחשבות והגינות, איפוק וסייגים. התחשבות במישור ה"איך" - הימנעות מבוטות פרובוקטיבית, והגינות במישור ה"מה" שאומרים ועושים. ההגינות מחייבת גם לא לירוק לבאר ששותים ממנה. לא לפגוע, בחסות החופש האקדמי, באוניברסיטאות ובמדינה, וכאן חשוב להבחין בין המדינה לממשלה.

משמעות המושג סולם ערכים היא שיש מדרג באוסף הערכים שלנו, ובמקרים מצויים ולא רצויים שבהם ערכים מתנגשים – הערך הנמוך יותר מצטמצם. לשיטתי, ערכי אחריות והגינות מצויים מעל הערך החיוני של חופש אקדמי.

האם הקוד המוצע ראוי? לעניות דעתי כן, ברמת הכלל; ברמת הפרט המסמך הוא בפירוש המלצה. את ליטוש הפרטים המתבקש תעשה המל"ג.

מה שחסר לי במסמך הוא הדגשת החיוניות של אחריות אקדמית בצד החופש האקדמי. דוגמה טובה ממדעי החברה לחוסר אחריות אקדמית היא נקיטת עמדה חד-צדדית בנושא כלשהו מבלי להציג את מלוא היבטיו לחיוב ושלילה. חוסר אחריות יכול להתבטא גם בהסתרת עמדות האחרות במלוא היבטיהן, הצגת אמת סובייקטיבית-לשיטת-המרצה כאמת אובייקטיבית, או לעג לעמדות חלופיות.

חובה להדגיש: הקוד אינו סותם פיות! להפך – הוא קורא להצגת דעות, אבל בצורה מלאה, ביושרה אקדמית: גלויה ועניינית, הוגנת ומאוזנת, מקצועית ואובייקטיבית.

פרופ' עמיצור ברק

אוניברסיטת אריאל