"החוק עלול להתברר כטעות טרגית"

ארגון בצלמו מבקש מח"כים להחריג את הזוגות הנשואים מהחוק המוצע לאיסור צריכת זנות.

גיל רונן , כ"ב בתמוז תשע"ז

בילוי זוגי (אילוסטרציה)
בילוי זוגי (אילוסטרציה)
צילום: iStock

ארגון "בצלמו" פנה לחברי הכנסת מיקי זוהר (ליכוד), מוטי יוגב ושולי מועלם (הבית היהודי), ורבים נוספים, בבקשה להחריג מהחוק המוצע לאיסור צריכת זנות את הזוגות הנשואים, בכדי למנוע מצב שכל אדם נשוי שקונה לאשתו מתנה יופלל ב"מעשה זנות".

בדף עמדה של הארגון המצורף לפניה מוסבר שלא זאת בלבד שהחוק לא יצמצם את תופעת הזנות אלא שהוא ירחיב אותה. זאת מכיוון שלדבריהם, הוא דווקא מעודד נשים להיכנס לזנות תוך שהוא נותן לנשים תמריצים כלכליים אדירים להיכנס לזנות.

מיכאל פואה, מנהל חטיבת מחקר ופיתוח בארגון, הוסיף: "כוונת מציעי החוק לצמצום הזנות טובה, אך הדרך בה בחרו עלולה להתברר כטעות טרגית. אני תקווה שהכללת התנהלות משפחתית נורמטיבית בתחום הפלילי של הזנות נעשתה בתם לב ותתוקן על ידי המציעים. ההגנה על המשפחה היא ערך עליון".

הארגון הצביע על שני סעיפים בחוק שהשילוב ביניהם עלול, לדעתו, ליצור מצב בו גבר הקונה מתנה לאשתו ייחשב כמי שעובר על החוק. סעיף 2 בחוק המוצע מגדיר מעשה זנות בתור "מעשה בעל אופי מיני, הנעשה בתמורה לתשלום כסף, שווה כסף או בתמורה לטובת הנאה שאינה בעלת אופי מיני". סעיף 3(א) להצעת החוק קובע כי "המקבל שירות של מעשה זנות של בגיר, דינו – מאסר שנה אחת".

דף העמדה של "בצלמו" מתאר כך מקרה דמיוני בו "זוג ידידים" יוצאים לבילוי: "במהלך הארוחה או החופשה האישה מבקשת להוציא עוד הוצאה מיוחדת והאיש שאמור לממן מסרב לה. היא יוצאת בחמת זעם ומתלוננת שנעשה בה מעשה זנות תמורת שווה כסף. על פי הצעת החוק, האיש עומד בכל הקריטריונים של ההצעה כמקבל שרות זנות ואילו האישה על פי החוק לא תועמד לדין ולא יוגש נגדה כתב אישום על סיוע לביצוע העברה כאמור בסעיף 3(ב) להצעת החוק".

"הצעת החוק כל כך עיוורת בענין זה, שבעצם היינו יכולים לכתוב את אותו מקרה בוחן גם ביחס לזוג נשוי היות והצעת החוק לא מחריגה זוג נשוי", טוען הארגון.

"כפי שהצעת החוק מנוסחת כרגע היא עלולה בעתיד הלא רחוק להביא לשיבוש מוחלט של חיי נישואין תקינים, כאשר כל קפריזה אי הסכמה או רצון לנקמה תוכל להיות מתורגמת להפללת הבעל ב"מעשה זנות" (עם אשתו). אנו מניחים שבשלב זה יהיו מספר קוראים שיחשבו שמדובר בהזיה או ניתוח לא נכון של הצעת החוק. אולם הניסיון מלמד שבבתי המשפט בישראל המציאות עולה על כל דמיון, וכל פרשנות אפשרית לחוק עלולה להתקבל ביום מן הימים. חשוב לומר שהפללת בעל ב'מעשה זנות' עם אשתו אינה פרשנות מיוחדת של החוק, אלא עולה במפורש מלשון החוק".