עליה בשיעור הזכאים לבגרות מצטיינת

משרד החינוך פרסם את ''התמונה החינוכית" לשנת תשע"ו. השר בנט: "הישגים יוצאים מן הכלל במצוינות ערכית ובמצוינות לימודית".

אורלי הררי , ג' בתמוז תשע"ז

נפתלי בנט
נפתלי בנט
Photo by Marc Israel Sellem/POOL

משרד החינוך מפרסם היום (שלישי) את ''התמונה החינוכית" לשנת הלימודים תשע"ו, שמשקפת את מגוון העשייה החינוכית בבתי הספר העל יסודיים - הישגים ערכיים, קהילתיים וחברתיים לצד הישגים לימודיים.

פרסום התמונה כולל את הישגי בתי הספר בתמונה רחבה, ובהם שיעור המעורבות החברתית, שמירה על טוהר הבחינות, שיעור הנשירה ממוסדות החינוך, שיעור הקרבה והאכפתיות בין מורים ותלמידים ועוד.

"התמונה החינוכית" היא כלי עבודה בידי מנהל בית הספר וצוותו, שכן היא תפרוס בפניהם תמונה רחבה של העשייה הבית ספרית, ותאפשר להם לקבוע יעדים לחיזוק, לשינוי ולשיפור. התמונה החינוכית גובשה בתום הליך היוועצות שכלל את כלל העוסקים במלאכת החינוך, בהם: מנהלים, מורים, מפקחים, הורים, תלמידים, נציגי הרשויות המקומיות, אנשי אקדמיה ועוד.

מהתמונה החינוכית של שנה זו עולה, כי חלה עליה במדד הערכי של מעורבות חברתית, מ- 54% ל- 56%. בעניין זה מציינים במשרד, כי עליה זו נובעת משורה של פעולות אשר נקט המשרד לאורך השנתיים האחרונות, בהן תוספת של מעל 100 מיליון ₪ לטובת שילובם של תלמידים בתנועות נוער, ארגוני נוער, מכינות קדם צבאיות, תכנית אופק ושנת שירות.

לצד זאת, נרשמה עליה בשיעור התלמידים הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת, וכן בשיעור התלמידים עם תעודת בגרות הכוללת 5 יחידות מתמטיקה. עליה נרשמה גם בשיעור התלמידים עם תעודת בגרות הכוללת 5 יחידות אנגלית. בהתאם לזאת, משתקף כי שיעור הבגרות המצטיינת עלתה מ- 7.1% ל- 7.5% (בשנת תשע"ד עמד שיעור המצטיינים על 6.5%).

שיעור בעלי בגרות עם 5 יחידות מתמטיקה עלה מ- 10.4% ל- 11.4% (בשנת תשע"ד עמד שיעור זה על 9.5%) ושיעור בעלי בגרות עם חמש יחידות אנגלית עלה מ- 31.9% ל- 33.1% (בשנת הלימודים תשע"ד עמד שיעור זה על 30.7%).

ירידה בולטת נרשמה במדד סקרנות ועניין בלמידה מ- 54% ל- 51% . במשרד מציינים, כי בכוונתו ללמוד את הנתון, בעיקר לנוכח ההטמעה של הלמידה המשמעותית אשר מיושמת מזה שלוש שנים במערכת. ירידה בולטת נוספת נרשמה בניהול ובפיתוח הצוות החינוכי בבית הספר.

מדד זה ירד מ- 45% ל- 38% . בכוונת המשרד לשלב הערכת מורים כחלק מהפיתוח המקצועי שלהם כדי לתת מענים פרטניים ורלוונטיים לצרכים הנדרשים למורים. כמו-כן, המשרד יטמיע בבתי הספר תרבות עבודה של ארגונים לומדים.

עוד עולה מהתמונה של תשע"ו כי במדדים של שיעור הזכאים לבגרות מתוך קבוצת הגיל ומתוך קבוצת הלומדים נרשמה יציבות. שיעור הזכאים לבגרות מתוך הלומדים עמד על 66.1% בתשע"ה ובשנת תשע"ו על 66.2% (בתשע"ד:65.5%).

מדד שיעור הזכאים לבגרות מתוך קבוצת הגיל אף הוא רשם יציבות. מדד זה עמד על 56% בתשע"ה ובשנת תשע"ו 56.1%. יציבות נרשמה גם בשיעור אירועי האלימות העומד על 8%.

שר החינוך, נפתלי בנט, אמר ״אני מברך את המנהלים, המורים וכמובן התלמידים על הישגים יוצאים מן הכלל במצוינות ערכית ובמצוינות לימודית.

''הזינוק החד בבוגרי 5 יח״ל במתמטיקה, פיזיקה, כימיה, בפרט בפריפריה, פשוט משנים את פני המדינה. אנו מובילים מהפכה חברתית-חינוכית דרמטית שיש לה השלכות מרחיקות לכת על החברה, הכלכלה ועל עתיד מדינת ישראל. נמשיך לבחון את הישגי בתי הספר באמצעות תמונה רחבה וכוללת - התמונה החינוכית, ונפעל לשפר ולייעל את המערכת בכל שנה ושנה״, הבטיח.

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, אמר כי "מערכת החינוך מקדמת סל חינוכי שלם, ובכלל זה חינוך לערכים, חינוך להישגים ולמצוינות, חינוך לסקרנות לימודית וחינוך לאקלים בית ספרי מיטבי. פיתחנו כלי יעיל ומדויק, שנותן תמונה כוללת ומקיפה שמשקפת את ההיבטים השונים של העשייה החינוכית.

''התמונה החינוכית לשנת תשע"ו היא תמונה מאוזנת, שמשקפת שיפור בהישגים, לצד עדות לכך שנעשית עבודה נהדרת בתחום החינוך לערכים ולמעורבות חברתית. אני רוצה לברך את כל עובדי ההוראה שעשו במלאכה", הוסיף.

התמונה החינוכית הארצית - תשע"ו:

ערכים ואקלים חינוכי

 • עידוד למעורבות חברתית ואזרחית – 56% (תשע"ה 54%, תשע"ד 41%)
 • קידום סובלנות כלפי האחר והשונה – 73% (תשע"ה 72%)
 • מעורבות באירועי אלימות – 8% (תשע"ה 7%, תשע"ד 8%)
 • קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים – 42% (תשע"ה 42%, תשע"ד 43%)
 • שילוב תלמידי חינוך מיוחד בבתי ספר – 4.3% (תשע"ה 4%, תשע"ד 3.7)

התמדה ונשירה

 • התמדה – 80.4% (תשע"ה 81.5%, תשע"ד 80.9%)
 • נשירה – 1.5% (תשע"ה 1.5%, תשע"ד 1.3%)

הצוות החינוכי

 • ניהול ופיתוח הצוות החינוכי בבית הספר - 38% (תשע"ה 45%)
 • שביעות רצון של מורים מבית הספר - 70% (תשע"ה 72%, תשע"ד 72%)
 • קליטה וליווי של עובדי הוראה – 58% (חדש)
 • עבודה שיתופית של מורים בבית הספר - 71% (חדש)

למידה והישגים

 • מסוגלות, סקרנות ועניין בלמידה - 51% (תשע"ה 54%)
 • פרקטיקות איכותיות ללמידה, הוראה והערכה – 53% (תשע"ה 52%)
 • שיעור הזכאים לתעודת בגרות מצטיינת מבין הלומדים בכיתה י"ב – 7.5% (תשע"ה 7.1%, תשע"ד 6.5%)
 • שיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין הלומדים בכיתה י"ב – 66.2% (תשע"ה 66.1%, תשע"ד 65.5%)
 • שיעור הזכאים לתעודת בגרות מתוך שכבת הגיל – 56.1% (תשע"ה 56%, תשע"ד 52.7%)
 • טוהר בחינות – מחברות בחינה פסולות – 0.8% (תשע"ה 0.6%, תשע"ד 0.5%)
 • אירועי שק"ד (שקלול דיפרנציאלי) – 1.2% (תשע"ה 1.7%, תשע"ד 1.5%)
 • תעודת בגרות הכוללת 4 יח"ל באנגלית – 22.7% (תשע"ה 23.1%, תשע"ד 23.3%)
 • תעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל באנגלית – 33.1% (תשע"ה 31.9%, תשע"ד 30.7%)
 • תעודת בגרות הכוללת 4 יח"ל במתמטיקה – 17.5% (תשע"ה 17.6%, תשע"ד 16.8%)
 • תעודת בגרות הכוללת 5 יח"ל במתמטיקה 11.4% (תשע"ה 10.4%, תשע"ד 9.5%)

סך הזכאים לתעודת בגרות – 73,402 תלמידים