הצלב האדום נוצל להעברת כספים למחבלים

טופס שמועבר על ידי נציגי הצלב האדום הוא שמאפשר את העברת משכורות הרש"פ למחבלים הכלואים. דיווח על ההליך הועבר לראש הממשלה.

שמעון כהן , ד' בתמוז תשע"ז

יעד לתקיפות. הצלב האדום
יעד לתקיפות. הצלב האדום
פלאש 90

סעיף בחוק הפלשתיני מתנה את העברת המשכורות מקופת הרש"פ למחבלים כלואים בייפוי כוח שיוכל להתבצע רק דרך טופס אותו מנפק ארגון זכויות האדם הצלב האדום, כך חושף מכון 'מבט לתקשורת הפלשתינית'.

על פי דיווחם של אנשי המכון תקנה 18 של הרש"פ, שנועדה להסדיר את התהליכים לביצוע התשלומים למחבלים האסירים, קובעת ש"וואקיל", היינו "גורם מוסמך" או "מיופה כוח" ימונה על ידי האסיר בעצמו על מנת לקבוע את מוטב המשכורת בשמו. התקנה מעניקה מפורשות לאסיר את הזכות לקבוע מוטבים שאינם אישתו או הוריו.

מתברר כי קביעת "מיופה הכוח" יכולה להיעשות אך ורק בחתימת ידו של האסיר על טופס מיוחד שמסופק על ידי נציג הצלב האדום המבקר את האסירים ומביא את הטופס לחתימתם.

סעיפי החוק המדובר קובעים כי "מיופה הכוח: האדם שהוסמך לקבל את המשכורת בשם האסיר". סעיף נוסף קובע כי ייפוי הכוח- אם האסיר נשוי, אשתו תיחשב למיופה הכוח שלו, כל עוד הוא לא ייפה כוחו של אדם אחר". בסעיף אחר נכתב כי "אם האסיר אינו נשוי, אחד מהוריו יהיה מיופה הכוח. במקרה שקיימת מחלוקת על כך, האסיר יגדיר אחד משניהם, או כל אדם אחר, כמיופה הכח". בהמשך נכתב כי "ייפוי הכוח יתבצע באמצעות טופס ייפוי כוח שמנופק על ידי הצלב האדום וחתום בחתימת האסיר, או בייפוי כוח אישי חתום על ידיו ומאושר על ידי עורך דין מטעם המשרד לענייני אסירים ועל ידי המנהלה הכללית לעניינים משפטיים במשרד. המסמך יהיה תקף רק במשרד לענייני אסירים למטרת תשלום המשכורות". (ההדגשות בציטוטי החוק הפלשתיני מובאות בשם מכון 'מבט')

מהאמור עולה כי ללא ייפוי הכוח של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום, שנועד לצרכים הומניטאריים, לא יוכל המחבל הכלוא לקבל את העברת הכספים מקופת הרש"פ. לדברי חוקרי מכון 'מבט' מאחר ומדובר בפעילות שאינה חלק מהפעילות ההומניטארית עליה אמור הצלב האדום להיות אמון, הרי שהוא לא יוכל לבצעה ללא אישורה של ממשלת ישראל. לנוכח עובדה זאת העבירו חוקרי המכון את המידע לידיעתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו.

במכון מזכירים כי "על פי חוק של הרשות הפלסטינית, כל פלסטיני שנעצר בגין עבירות ביטחוניות, לרבות אלה שביצעו פיגועי טרור, מקבל מאת הרש"פ משכורת מיום מעצרו ועד ליום שחרורו. המשכורות עולות בהדרגה בשים לב לפרק הזמן שבו מוחזק העצור/האסיר בבית הסוהר ונעות מ-1,400 ש"ח ל-12,000 ש"ח לחודש". עוד מציינים שם כי "הגם שהרש"פ טוענת בפני ממשלות זרות שתשלומים אלה הינם "ביטוח סוציאלי" ולא משכורות, מבט לתקשורת הפלסטינית כבר הוכיח שטענה זו הינה שקרית".