בשבע מהדורה דיגיטלית

החמ"ל בקראון הייטס-ביקורת ספר

הספר 'ברגע האמת' חושף עולמות מרתקים של מעין ישיבות קבינט סודיות שניהל הרבי מלובביץ' במשך שנות דור עם מקבלי ההחלטות בישראל

אבי רט , ה' בתמוז תשע"ז

כולם שיחרו לפתחו. הרבי מלובביץ' ונתניהו
כולם שיחרו לפתחו. הרבי מלובביץ' ונתניהו
צילום: חיים ברוך הלברשטם, באדיבות jem. מתוך 'ברגע האמת'

דרכים רבות יש לו לשר ההיסטוריה לנהל את עולמו. פעמים הוא עושה זאת בגלוי ופעמים בהסתרה, ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה.

כדי שבן אנוש יוכל לנסות ולהבין מהלכים מכוננים ודמויות היסטוריות משמעותיות ששינו פני מציאות, יש שהוא זקוק למרחבי זמן ונפש, להגביה עוף ומבט, וכך במבט-על לראות דברים שרואים משם אך לא תמיד רואים מכאן.

יש בהיסטוריה רגעי אמת ואנשי אמת. וכאשר אנשי האמת פועלים ברגעי האמת, נוצרת מציאות אמת חדשה. במשך שנות דור פעל הרבי מלובביץ' מחדרו הקטן בקראון הייטס, וממלכתו פרוסה על פני תבל. כיום, וככל שחולפות השנים מהסתלקותו שצוינה השבוע, אנו מצליחים לקלוט יותר ויותר את גודל האישיות והמהפכה, ואת תרומתה לא רק לעולם היהודי אלא לאנושות כולה.

לכאורה, מה כבר יכול לעשות רב שספון בחדרו וכמעט אינו יוצא ממנו, וכביכול הוא מנותק מהנעשה בעולם ומהוויותיו? הרבי מלובביץ' הוא דוגמה ומופת לכך שלא לשכות מפוארות, מסכי ענק ומנגנונים מנופחים של יחצנות ויועצי תדמית הם מחוללי השינוי. הרבי מלובביץ' הוא הראיה לעוצמתה של מנהיגות שנובעת מתוך ענווה, צניעות, תחושת שליחות ואהבת אדם ללא מצרים.

רגעים רבים במהלך היסטוריה מייצרים כותרות גדולות ודרמות, אולם במבחן ההישרדות ואורך חיי המדף הם נשכחים ומושלכים אל תהום נשיית השכחה. ולעומתם, יש רגעים שרק למפרע מתגלה עד כמה היו רגעי אמת מכוננים ומשני מציאות.

שליחות חשובה, חסד לאמת וצדק היסטורי עשו שלום ירושלמי, יוסי אליטוב ואריה ארליך בספרם 'ברגע האמת', בכותבם על הדיאלוג רב השנים שניהל הרבי מלובביץ' במשך שנות דור עם מקבלי ההחלטות בישראל.

תמיד ידענו עד כמה כולם שיחרו לפתחו ולעצתו, אולם הספר חושף בפנינו עולמות מרתקים, לא רק של שיחות נימוסיות ומילות ברכה, אלא של מעין ישיבות קבינט סודיות שבהן נחרצו גורלות ובהן היו מונחות על כף המאזניים החלטות הרות גורל.

הנה לנו, בזכות הספר, הצצה יותר מחטופה כיצד מנהל שר ההיסטוריה את עולמו באמצעות גדולי עולם הספונים להם בחדרם הקטן ומצודתם פרוסה על קצווי תבל.

חוכמתו ופיקחותו של הרבי, יכולתו להגביה ראות ולהיות מעל לפוליטיקה הקטנה ולאינטרסים השוליים, הבנתו העמוקה בנושאים המונחים לפניו ותחושת האחריות לכלל ישראל ולכל יהודי מישראל, הביאו אותו למקום מרכזי של קבלת החלטות ולכותל המזרח של מנהיגי הדור.

יכולתו של הרבי לבוא ממקום רוחני נקי וחף מכל דבר שאיננו לשם שמיים ולעסוק בדברים ארציים, חומריים ואסטרטגיים, כשכל זה מלווה באהבה גדולה, בעיניים חודרות וב"שכל של תורה" הרשימה את רואיו בחייו, מפעימה לבבות, ומהווה מקור השראה לרבים אחרי הסתלקותו.

ברגע האמת מתגלה מה היו באמת רגעי האמת, ומי הם היו אנשי האמת. אלו השתולים בכל דור להבטיח את נצח ישראל, ולהוביל בעזרת אלוקי מערכות ישראל לגאולת ישראל.