קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

למעלה מחמש עשרה שנה כותב הרב שמידט את החוברות והספרים בסדרת 'שיטת הסימנים', כדי להרבות תורה בישראל.

הרב יואל קטן , ה' בתמוז תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

ספר שיטת הסימנים.

סדר נזיקין.

יהושע מרדכי שמידט.

שבי שומרון, תשע"ז. 30+שסא עמ'

(050-2044911)

מדובר על שיטה טכנית-לכאורה לזכירת הגמרות, דף אחרי דף, שתוצאתה למתמידים בה היא ידע רחב וקישור עמוק לתלמוד ולמה שהוא מסמל, לערכיו ולדרכיו, תוך גידול תלמידי חכמים בקיאים וידענים. על הלומד למצוא מילה מתוך הדף שתרמוז על התוכן וגם על מספר הדף וגם תתחיל באות של העמוד, וכך פרק אחרי פרק ומסכת אחרי מסכת מחוברים לראשו של הלומד כמעט לצמיתות.

עתה הגיע תור הספר על סדר נזיקין שחובר על ידי הרב ותלמידיו, כאשר העדויות על הצלחת השיטה למתמידים בה משכנעות. זהו הכרך השלישי. הכרך הרביעי והמסיים על קדשים ונידה כבר בדרך.

*****

צֹהר.

כתב עת תורני בענייני חברה משפחה ומדינה.

גיליון מא.

עורך: הרב ד"ר יוסף שרעבי.

לוד, ארגון רבני צהר, תשע"ז. 251+XI עמ'

(077-7756565)

ארגון רבני צֹהר ידוע בעיקר כארגון רבנים שפועל נמרצות בקרב יהודים שאינם שומרי מצוות – הכנת בר מצוות, חתונות, תפילות בציבור בימים נוראים, הכנות לסדרי פסח, בירורי יהדות וגיורים ועוד. פעילות מבורכת, שחלקה נתון אמנם במחלוקת הלכתית וציבורית. רבני הארגון חלוקים ביניהם בהרבה מן הנושאים הציבוריים שבהם מתערבים ומביעים את דעתם בקביעות כמה מראשי צהר, אך הם לא נמנעים מלהשתתף בפעילות הברוכה הנ"ל. גם כתב העת של הארגון מבטא מכנה משותף רחב יותר, ורבנים מקשת רחבה של דעות ועמדות, גם שאינם חברי צהר, כותבים בו את עיוניהם ההלכתיים.

בגיליון האחרון מתבררים בין השאר גבולות ההקלות האפשריים בקיום מצוות כדי שיימנע חטא חמור; האם ראוי ומותר לכפות את הציבור להנגיש את בתי הכנסת לנכים; האם קיים ומהו הקוד האתי המחייב פסיכולוגים שומרי הלכה; מה הם דיני ייחוד לבעלי נטיות הפוכות; מדריך הלכתי רפואי להיריון בסיכון גבוה מאת כמה מבכירי רבני מכון פוע"ה; כללי נישואין עם בעלי מוגבלויות מאת ידידי ר"ש דוד, רבה של עפולה, וכן תגובות בעניינים שונים ועוד.

כמקובל היום נמצאים גיליונות 'צהר' באתר הארגון לתועלת הציבור.

*****

סידרא.

כתב עת לחקר ספרות התורה שבעל פה.

גיליון לא.

בעריכת דוד הנשקה. 181+X עמ'.

רמת גן, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ו

(03-5318575)

הגיליון השנתי התלמודי-מדעי הזה כולל כעשרה מאמרים מאת אנשי אקדמיה בבר-אילן, בירושלים ועוד, העוסקים בהלכה ואגדה. מעניין במיוחד מאמרו של ד"ר מרדכי סבתו העוסק בסיפור הידוע ממסכת תענית על נקדימון וההגמון והגשמים שירדו והשמש שלא שקעה, ומתברר שבמרכז הסיפור עומד השם נקדימון במשמעיו השונים.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com