המגזר הערבי: רוב נגד נישואין מעורבים

76 אחוז מהערבים מביעים יחס שלילי לנישואי ערביה עם יהודי לעומת יחס שלילי של 61 אחוז לנישואי יהודיה עם ערבי.

שלמה פיוטרקובסקי , ה' בתמוז תשע"ז

חתונה נישואין נישואים זוגיות טבעת
חתונה נישואין נישואים זוגיות טבעת
iStock

רוב ניכר מבין ערבי ישראל מתנגד לנישואין בין יהודים לערבים כך ​על פי סקר שנערך על ידי עמותת יד לאחים בקרב ערביי ישראל על ידי מכון המחקר סטאטנט המתמחה באוכלוסיה הערבית.

עוד ​עולה כי קיים פער של עשרות אחוזים ביחס האוכלוסייה הערבית לנישואין בין ערבי ליהודיה לבין יהודי לערביה.

מהסקר עולה כי 76 אחוז מהערבים מביעים יחס שלילי לנישואי ערביה עם יהודי לעומת יחס שלילי של 61 אחוז לנישואי יהודיה עם ערבי. כלומר הערבים סובלניים יותר לנישואי ערבי עם יהודיה לעומת נישואי ערביה ליהודי.

בחלוקה פנימית בקרב המגזר הערבי בין דרוזים, נוצרים למוסלמים האוכלוסיה הערבית-מוסלמית מובילה בגישה שלילית של כ-19 אחוז לנישואין בין ערביה ליהודי לעומת העדות האחרות.

בקרב הדרוזים קיימת מגמה מובהקת של התנגדות לנישואין בין יהודים לדרוזים. בבדיקת היחס השלילי, רוב מוחלט של האוכלוסיה הדרוזית מתנגדת לכך: כ-83 אחוז מתנגדים לנישואי גבר דרוזי עם יהודי ו-81 אחוזים מתנגדים לנישואי דרוזית עם יהודי.

הרב שמואל ליפשיץ מעמותת יד לאחים, הפועל למניעת נישואי התבוללות ולהעמקת הזהות היהודית אומר כי תמונת הסקר מלמדת באופן ​מובהק כי ההתנגדות לנישואי התבוללות הינה משותפת גם ליהודים וגם לערבים. מדובר ברצון טבעי לשמר על היסטוריה, ערכים ואמונה. לנו כיהודים ששומרים על זהותנו אלפי שנים נותר רק לברך על הקונצנזוס סביב ההימנעות מנישואי התבוללות ולהעמיק את החיבור לערכי הנצח שלנו".