בשבע מהדורה דיגיטלית

המלחמה החדשה של הקרן החדשה

אז במקום לשאול מה עומד מאחורי קמפיין הטענות על הדתה בבתי הספר, צריך לשאול מי עומד, וגם למה דווקא עכשיו.

הרב עמיטל בראלי , י"ב בתמוז תשע"ז

הרב עמיטל בראלי
הרב עמיטל בראלי
צילום: יונתן הלפרין

בניגוד לאווירה שמנסים ליצור ארגונים שונים, הציבור הישראלי ברובו מעוניין בקשר למסורת ישראל, ומבקש יהדות אותנטית ולא תחליפים זולים.

דוגמה לכך אפשר לראות בפעילויות שמזמינים המורים והמנהלים בבתי הספר הממלכתיים, במסגרת לימודים לא פורמליים ביהדות. בעוד שרוב הגופים המפעילים את תוכניות החוץ הם גופים פלורליסטיים המציגים יהדות מרוקנת מתוכן מסורתי, יותר מ‑80 אחוזים מהפעילויות המוזמנות בפועל הן של גופים אורתודוקסיים, על אף שאחוז הספקים של יהדות אותנטית בחינוך הממלכתי קטן משמעותית.

למרות פעילותם האינטנסיבית של ארגונים כדוגמת 'ישראל חופשית', 'התנועה הרפורמית' ו'חדו"ש', נראה שמאחורי הקלעים מתחיל ליפול האסימון – והמעמד שלהם כמשפיעים מרכזיים בציבוריות הישראלית נמצא בסכנה קיומית. במקביל, אנשי הקרן החדשה מבינים היום שהציבור הישראלי לא רק צמא ליהדות, אלא גם מתקרב יותר ויותר לתפיסות לאומיות. וכך בתהליך משלים, הקצוות מתחברים ועם ישראל חוזר למקורותיו ומתרחק מטווח ההשפעה של הקרן ושלוחותיה.

ההבנה הזאת היא אולי חלק מהסיבות שהביאו למינויו של מיקי גיצין, מייסד 'ישראל חופשית', למנכ"ל החדש של הקרן. גיצין, שעד היום עסק בעיקר בטשטוש סממנים יהודיים במרחב הציבורי, מוביל עכשיו את הקרן במלחמה החדשה על מדינת ישראל – מלחמה בזהות היהודית של הציבור הכללי והדתי, ומתוך כך גם החלשת הזהות הלאומית.

אז במקום לשאול מה עומד מאחורי קמפיין הטענות על הדתה בבתי הספר, צריך לשאול מי עומד, וגם למה דווקא עכשיו. הניחוש שלי - בשבוע הקרוב אמור שר החינוך לקבל החלטה בנוגע למינויו של ראש אשכול מורשת החדש. מטרת הקמפיין המתוזמן הזה היא להפעיל לחץ על בנט, כדי למנוע ממנו למנות נציג של היהדות האמיתית, כזו שהציבור בישראל באמת צמא לה.